Jokaisella lapsella on oikeus saada opetusta: oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tavoitteenamme on, että kaikki lapset saisivat laadukkaasta opetusta ja että tämä oikeus toteutuisi kaikkialla maailmassa, myös katastrofien aikana. Koulutuksen avulla voidaan muuttaa lasten tulevaisuutta, ja koulutus voi parhaimmillaan katkaista köyhyyden periytymisen sukupolvelta toiselle.

Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta  kymmenet miljoonat lapset eivät edelleenkään saa perusopetusta. Luonnonkatastrofeista ja konflikteista kärsivillä alueilla jopa joka kolmas lapsi ei ole koulussa. Koulunkäynti konfliktin aikana voi tarjota lapsille myös turvaa ja mielekästä tekemistä, ja sitä kautta edistää lasten selviytymistä konfliktin keskellä.

Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien perheiden lapset ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle, ja vain harvat kehitysmaiden lapset pääsevät nauttimaan esiopetuksesta. Etenkin köyhimmät ja heikoimmassa asemassa olevat lapset tarvitsisivat esiopetusta menestyäkseen myöhemmin koulussa. Lapset saattavat jäädä opetuksen ulkopuolelle muun muassa sen takia, että he ovat vammaisia, tyttöjä tai lapsityöläisiä. Usein myös köyhistä perheistä tulevat, syrjäseudulla asuvat tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset jäävät koulutuksen ulkopuolelle.

Monet lapset aloittavat koulun käynnin, mutta sadat miljoonat joutuvat jättämään sen kesken ennen kuin he ehtivät hankkia tarpeellisia perustietoja ja -taitoja. Koulun keskeyttämisen syinä voivat olla esimerkiksi köyhyys, konfliktit tai vertaispainostus. Huonosti koulutetut opettajat ja ylitäydet luokkahuoneet heikentävät opetuksen laatua ja laskevat lasten motivaatiota koulunkäyntiin, mikä voi myös johtaa koulun keskeyttämiseen. Usein myös vanhemmat ottavat lapsensa pois koulusta, jos lapset eivät opi huonosta opetuksesta johtuen ja koulutuksesta ei sen takia nähdä olevan hyötyä.

Pelastakaa Lasten tavoitteena on taata kaikille lapsille laadukas perusopetus ja varmistaa, että myös heikommassa asemassa olevat lapset saavat opetusta. Tuemme erityisesti esiopetusta, jolla varmistetaan parempi koulumenestys ja ehkäistään koulunkäynnin keskeytymistä myöhemmässä vaiheessa.

Kirjastosta iloa paikallisille lapsillephoto-15-9-2016-11-03-05

Myanmarilaisen Gwau Tauk Hinin kylän kirjaston kirjat mahtuvat vielä yhteen kaappiin, ja suurin osa kirjoista on tarkoitettu lapsille. Yksi kylän vapaaehtoisista kirjastonhoitajista U Htwe Kyaw esittelee lainauskirjaa, josta näkyy, että valtaosa kirjojen lainaajista on alle 18-vuotiaita. ”Olen itsekin kova lukemaan, mutta tästä kirjastosta ei enää taida löytyä minulle uutta luettavaa”, hän nauraa.  ”Halusin nimenomaan kirjastonhoitajaksi, sillä uskon, että lukemisen kautta lapset oppivat myös sen, miten kasvetaan kunnon kansalaisiksi.”

Myös kirjaston pihalla lukevat lapset ovat kirjastoon yksimielisen tyytyväisiä: ”Emme ole koskaan nähneet näin paljon kirjoja yhdessä paikassa. Ennen saimme lukea vain koulusta löytyviä tekstikirjoja – nyt täällä on myös kuvakirjoja joista pidämme!” lapset toteavat.

Myanmarissa Suomen Pelastakaa Lapset tekee työtä, jotta myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla lapsilla olisi mahdollisuus päästä laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Lasten lukemaan oppimista vahvistetaan tukemalla kyläkirjastojen toimintaa. Lue lisää Myanmarissa tehtävästä työstä.