Lapset kouluun

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. 

Silti yhä tänä päivänä kymmenet miljoonat lapset eivät saa perusopetusta. Aseellisten konfliktien, luonnonkatastrofien tai globaalin koronapandemian seurauksena lasten koulutus on katkennut, ja mahdollisuus palata opetuksen pariin pienenee, mitä enemmän aikaa kuluu. Koulutuksen puute koskettaa erityisesti kaikista köyhimpiä perheitä. Lapset saattavat jäädä pois koulutuksesta myös, koska ovat tyttöjä, vammaisia, etniseen vähemmistöön kuuluvia tai lapsityöläisiä. 

Laadukas perusopetus mahdollistaa lapsille tulevaisuuden, ja parhaimmillaan se voi katkaista sukupolvien köyhyyskierteen. Lapsen saadessa kattavat tietotaidot on hänellä itsellään enemmän mahdollisuuksia toimijuuteen. Pelastakaa Lapset pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan jokaisella lapselle pääsyn inklusiiviseen, laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäksi toiminnallamme koulutetaan opettajia ja varmistetaan edellytykset oppimiseen tukemalla esimerkiksi oppimateriaalien saatavuutta. Opetuksen jatkuminen pyritään takaamaan aina ottaen huomioon erityisesti lapset keskellä konflikti- ja kriisitilanteita. 

Päämääränämme on varmistaa, että yksikään lapsi ei jää laadukkaan perusopetuksen ulkopuolelle.

Mitä hankkeissamme tehdään?

Varmistetaan jokaisen pääsy kouluun. 

Kiinnitämme huomiota kaikista köyhimpiin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin. Luomme hankemaiden yhteisöjen kanssa koulutusta tukevia järjestelmiä, joissa lapsikeskeinen sosiaaliturva mahdollistaa tuen köyhimmille perheille. Erilaiset lapsilisät mahdollistavat oppimisen tukemisen ja materiaalien hankinnan. 

Ehkäistään koulutuksen keskeytymistä. 

Levitämme lasten vanhemmille tietoa koulutuksen hyödyistä ja sen takaamasta turvasta lapsille. Informoimme lapsityön ja varhaisten avioliittojen haitoista pyrkien varmistamaan, että vuosittain jokainen lapsi palaa koulun penkille. Tuemme jokaisen lapsen mahdollisuutta jatkaa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen pariin. 

Huomioidaan vähemmistöt. 

Tuemme vähemmistöjen edustajien palkkaamista opettajiksi, vähemmistösensitiivisten opetussuunnitelmien kehittämistä, kattavien sanitaatiojärjestelmien rakentamista sekä kouluun fyysisesti pääsemisen helppoutta.  

Tuetaan oppimista kriisitilanteessa. 

Järjestämme etä- ja tukiopetusta kriisitilanteissa. Perustamme pakolaisleireille oppimiskeskuksia ja jaamme materiaaleja etäopiskeluun. Mahdollistamme lapsille pääsyn psykologisen avun pariin. Pyrimme turvaamaan koulujen turvallisuuden sotaa käyvissä hankemaissa. 

Lue lisää koulutukseen liittyvistä hankkeistamme ajankohtaisista julkaisuistamme.