Lapset kouluun

Jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta koulutusta. 

Tästä huolimatta useat maailman lapset eivät saa edes perusopetusta. Koulutuksen puute koskettaa erityisesti kaikista köyhimpiä perheitä. Lapset saattavat jäädä pois koulutuksesta, koska ovat tyttöjä, vammaisia, etniseen vähemmistöön kuuluvia tai lapsityöläisiä.  Myös konfliktit ja erilaiset kriisit katkaisevat lasten koulutuksen. 

Miten Pelastakaa Lapset edistää lasten oppimista? 

  • Varmistamme koulutukseen pääsyn jokaiselle lapselle. Kehitämme paikallisten yhteisöjen kanssa koulutusta tukevia järjestelmiä, joissa lapsilähtöinen sosiaaliturva mahdollistaa tuen köyhimmille perheille. Erilaiset lapsilisät mahdollistavat koulumaksujen kattamisen ja oppimateriaalien hankinnan. 
  • Ehkäisemme koulutuksen keskeytymistä. Levitämme vanhemmille tietoa koulutuksen hyödyistä sekä kerromme lapsityön ja varhaisten avioliittojen haitoista. Tuemme jokaisen lapsen mahdollisuutta jatkaa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen pariin. Varmistamme koulutuksen jatkumisen myös kriisitilanteissa. 
  • Huomioimme vähemmistöjen oikeudet. Tuemme vähemmistöjen edustajien palkkaamista opettajiksi, kehitämme vähemmistöt huomioon ottavia opetussuunnitelmia ja rakennamme inklusiivia koulurakennuksia.