Lasten tilanne Sudanissa on vaikea. Köyhyyden lisäksi konfliktit ja toistuvat luonnonkatastrofit vaarantavat lasten elämän ja tulevaisuuden. Monet lapset elävät väkivallan uhan alla ja ovat myös alttiita hyväksikäytölle ja kaltoinkohtelulle. Vaikeimmassa asemassa olevat lapset ja perheet kärsivät ruoan ja puhtaan veden puutteesta. Koulunkäynnille on monia esteitä ja terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen saatavuus on myös rajallinen.

Pelastakaa Lapset käynnisti toimintansa Sudanissa vuonna 1983. Tästä lähtien olemme jatkaneet työtämme köyhyydestä, luonnonkatastrofeista ja konflikteista kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi.

Hädänalaisille lapsille ja perheille terveydenhoitoa, suojelua ja toimeentuloa

Sudanissa autamme niin maan sisäisistä levottomuuksista ja luonnonkatastrofeista kärsiviä kuin Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksia paenneita ihmisiä.

Euroopan unionin tuella (ECHO) olemme Darfurin ja Kordofanin alueilla edistäneet lasten ja perheiden terveydenhuoltoa. Erityisesti olemme panostaneet vaikeasti aliravittujen lasten hoitoon sekä ravitsemuksen parantamiseen.

Pohjois-Darfurissa ja Etelä-Kordofanin alueella olemme lisäksi auttaneet Etelä-Sudanin väkivaltaisuuksia paenneita perheitä sekä pakolaisia vastaanottaneita yhteisöjä. Jaamme käteisavustuksia perheiden ruoan saannin ja toimeentulon turvaamiseksi, minkä lisäksi edistämme heidän ravitsemustaan sekä vesi-, sanitaatio- ja hygieniaolojaan. Myös tässä toiminnassa vahvistamme suuren paineen alla olevaa terveydenhuoltoa.

Koulutusta hätätilanteesta

Sudanissa monilta lapsilta on evätty heidän oikeutensa koulutukseen konfliktien vuoksi. Kouluja on suljettu ja asuinsijoiltaan paenneilla lapsilla ole mahdollisuuksia ilmoittautua kouluun niillä alueilla, joihin he ovat hakeutuneet turvaan. EU:n ja lahjoittajiemme tuella edistämme Länsi-Darfurin ja An Nīl al Azraqin osavaltiossa alueella lasten koulunkäyntiä tai mahdollisuuksia oppimiseen. Kouluun pääseminen tai muiden oppimistilaisuuksien järjestäminen varmistaa lapsille edes jonkinlaisen tavallisen arjen jatkumisen. Koulunkäynnin jatkuminen on myös heille avain parempaan tulevaisuuteen.