Pelastakaa Lapset on auttanut lapsia Irakissa jo vuosia ennen Mosulin tilanteen kärjistymistä syksyllä 2016. Irakissa on arvioiden mukaan noin 3,4 miljoonaa maansisäistä pakolaista ja noin 250 000 Syyriasta maahan paennutta. Jo ennen konfliktin kärjistymistä, tilanne on ollut monimutkainen ja venyttänyt niin viranomaisten kuin humanitaaristen yhteisöjen kapasiteetin äärimmilleen. Irakissa on 32,5 miljoonaa ihmistä, joista arviolta noin 23 % elää köyhyysrajan alapuolella. Syksyllä 2016 noin 10 miljoonaa henkilöä Irakissa oli humanitaarisen avun tarpeessa ja lähes puolet heistä oli lapsia. Taisteluiden jatkuessa määrä tulee entisestään kasvamaan.

Irakin taistelut liittyvät äärijärjestö Isiksen hallitsemien alueiden takaisin valtaamiseen Irakin valtion ja sen liittolaisten toimesta. Isiksen hallinnoimilla alueilla ihmiset elävät jatkuvan pelon vallassa, sillä Isis on kiduttanut, massateloittanut ja toistuvasti raiskannut alueidensa asukkaita. Lapsia on käytetty itsemurhapommittajina, ihmiskilpinä ja ihmiskaupan kohteina. Naiset on puolestaan orjuutettu ja he ovat joutuneet toistuvan seksuaalisen väkivallan kohteiksi. Irakin valtion takaisin valtaamilla alueilla ihmiset usein kokevat syrjintää tai omaisuuden menetyksiä, joutuvat mielivaltaisesti vangituiksi tai heiltä kielletään pääsy koteihinsa. Isiksen ja Irakin valtion välisen konfliktin seurauksena myös peruspalvelut, kuten koulut, sairaalat ja vesijakelu ovat kärsineet vakavista ongelmista.

Kuvassa on yksi naisopettajista, jotka Pelastakaa Lapset on palkannut suoraan Jad-an pakolaisleiriltä. Naiset opettavat lapsia leirin väliaikaisissa oppimistiloissa.

Kuvassa on yksi naisopettajista, jotka Pelastakaa Lapset on palkannut suoraan Jad-an pakolaisleiriltä. Naiset opettavat lapsia leirin väliaikaisissa oppimistiloissa.

Mosulissa oli syksyllä 2016 arviolta 1,2 – 1,5 miljoonaa ihmistä ja noin puolet heistä on lapsia. YK varoittanut, että kymmeniä tuhansia ihmisiä tullaan mahdollisesti käyttämään ihmiskilpinä äärijärjestö Isiksen toimesta. Siviileillä ei ole mahdollisuutta paeta taisteluita turvallisesti, vaan he ovat saarroksissa konfliktin keskellä. Sähkön ja veden jakelussa on ollut ongelmia tai ne on jopa kokonaan katkaistu. Mosulin lapset eivät ole käyneet koulua lähes kahteen vuoteen ja he ovat joutuneet näkemään silmitöntä väkivaltaa. Lapset ovat todennäköisesti traumatisoituneet ja psykososiaalisen avun tarpeessa. Vastaavanlaisia taisteluita alueiden hallinnasta on käyty Isiksen ja Irakin armeijan välillä myös muualla Irakissa.

Pelastakaa Lasten humanitaarinen apu on tavoittanut tähän mennessä noin 660 000 henkilöä, joista yli 350 000 on ollut lapsia. Pelastakaa Lapset on jakanut vettä, ruokaa, vaatteita, huopia ja muita hätätarvikkeita kotoaan paenneille perheille. Hätäavun lisäksi autamme perheestään eroon joutuneita lapsia palaamaan takaisin perheensä luo. Järjestämme lapsille myös opetusta ja turvallisia leikkitiloja. Olemme kouluttaneet opettajia huomaamaan psykologisen ensiavun tarpeessa olevat lapset ja auttamaan heitä selviämään paremmin, kunnes he pääsevät tarpeen vaatiessa psykologisen avun piiriin.

Suomen Pelastakaa Lapset on antanut oman panoksensa Irakin tilanteeseen jakamalla hätäapupakkauksia Sinjarissa, Ninewan alueella. Tarkoituksenamme on auttaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia Irakin sisäisiä pakolaisia jakamalla esimerkiksi juomavesikanistereita ja perushygieniatarvikkeita. Lisäksi olemme tukeneet koulutusta ja lapsiystävällisiä tiloja pakolaisleireillä.

Viisihenkinen perhe pakeni Isiksen kynsistä

Fayona (11), Fawz (10) ja Wajeeh (4) saapuivat vanhempiensa kanssa Jad-ah:n pakolaisleirille paettuaan Isistä. Perhe lähti kotikylästään, kun Irakin armeijan ja Isiksen välinen konflikti saapui lähemmäs heitä. Isis pakotti kaikki kyläläisten eli noin sata perhettä matkustamaan pohjoiseen syvemmälle heidän alueelleen. catherine-bowdenYK:n epäilysten mukaan heitä olisi todennäköisesti käytetty ihmiskilpinä. Perheen isä kertoo, että jos he lopettivat hetkeksikään kävelemisen, Isis ampui heidän suuntaansa. He onnistuivat pakenemaan, kun Irakin armeija hyökkäsi helikopterein Isisksen joukkoja vastaan. Kaikki 100 perhettä majoittuivat tilapäisesti heimojohtajan kotona, kunnes he kuulivat Isiksen olevan tulossa takaisin tappaakseen heidät, silloin he lähtivät ja saapuivat Jad-ah:n pakolaisleirille.

Isä toivoo, että lapset saisivat taas mahdollisuuden oppia ja käydä koulua. Pelastakaa Lapset auttaa Jad-ah:n leirin perheitä esimerkiksi jakamalla vettä. Lisäksi olemme pystyttäneet väliaikaisia oppimistiloja, jotta lapset pääsevät takaisin oppimisen pariin.

Irakin hanke rahoitetaan Suomen ulkoministeriön tuella. 

umlausekefirgb