Burkina Faso kuuluu maailmaan köyhimpiin maihin. Valtaosa maan väestöstä saa edelleen elantonsa maanviljelystä. Liian vähäiset sademäärät ja toisaalta ajoittaiset tulvat sekä eroosiosta johtuva maaperän köyhtyminen vaikeuttavat maanviljelyä, eikä seitsemän kymmenestä maanviljelijä perheestä pysty tuottamaan kaikkea tarvitsemaansa viljaa.

Pienten lasten aliravitsemus on Burkina Fasossa vakava ongelma, noin kymmenes alle viisivuotiaista kärsii aliravitsemuksesta ja yksi sadasta lapsesta on vakavasti aliravittu. Syitä lasten aliravitsemukseen on useita: ruuan yksipuolisuus ja vähäisyys, huono hygienia ja puhtaan veden puute sekä köyhien perheiden vaikea pääsy terveyspalveluiden piiriin niiden korkean hinnan vuoksi. Burkina Fasossa on paljon myös haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, jotka ovat vaarassa joutua hyväksikäytön tai väkivallan uhreiksi.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Burkina Fasossa vuodesta 1977 asti. Työssä on painotettu ravitsemusta, terveydenhuoltoa, koulutusta ja lasten suojelua. Vuonna 2015 Pelastakaa Lapset sai yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ajettua läpi lakimuutoksen joka antaa alle viisivuotiaille lapsille ja äideille oikeuden ilmaiseen terveydenhuoltoon.

Suomen Pelastakaa Lapset pyrkii parantamaan Burkina Fason lasten suojelua. Tavoitteenamme on parantamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ja marginalisoitujen lasten hyvinvointia Mouhoun, Hauts-Bassinsin ja Centre-Nordin alueilla. Pyrimme siihen vahvistamalla lastensuojelujärjestelmiä, jotta ne pystyisivät tunnistamaan ja huolehtimaan lapsiväkivallan uhreista. Pelastakaa Lapset pyrkii myös lisäämään lasten kykyä suojella itseään väkivallalta ja hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta, erilaisten koulutusten ja aktiviteettien kautta. Parannamme perheiden ja yhteisöjen lastensuojeluvalmiuksia. Pelastakaa Lapset pyrkii myös vaikuttamaan valtion käytäntöihin ja rahoitukseen, jotta lastensuojelua parannettaisiin ja siitä tehtäisiin lapsiystävällisempää.

Suomen Pelastakaa Lapset on Euroopan Union varoilla Burkina Fason pohjoisosissa tehnyt myös humanitaarista työtä vähentääkseen alle viisivuotiaiden lasten sairastavuutta ja kuolleisuutta. Köyhimpien perheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa on parannettu käteisavustuksilla sekä jakamalla heille siipikarjaa.

Toimeentulo ja ruokaturva

Odottavat ja imettävät äidit ovat saaneet terveydenhuoltoa ja lastenhoitotarvikkeita. Paikallisia sairaanhoitajia ja äitejä on koulutettu seuraamaan lasten ravitsemustilannetta yhteisöissä ja varmistamaan että aliravitut ja sairaat lapset saavat asianmukaista hoitoa terveyskeskuksissa. Vaikka kyse onkin humanitaariseen kriisiin vastaamisesta, on työ samalla ennaltaehkäisevää ja hyvin kokonaisvaltaista.

Terveydenhoito

Paneudumme myös Burkina Fason aliravitsemusongelmien taustalla oleviin syihin, kuten sairastumisten taustalla usein olevaan huonoon hygieniaan. Hygieniaolosuhteita parannetaan rakennuttamalla alueelle kaivoja, käymälöitä ja vesipisteitä ja antamalla hygieniavalistusta.

WASH

Burkina Fason lastensuojelu-hanke rahoitetaan Suomen ulkoministeriön tuella. Burkina Fason humanitaariset hankkeet on toteutettu Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto ECHO:n, Suomen ulkoministeriön, Britannian kehitysyhteistyöosaston ja yksityisten suomalaisten lahjoittajien tuella.