Osallistu Elämän arpajaisiin pyöräyttämällä onnenpyörä ja lue riskeistä, joita sinuun kohdistuisi, jos syntyisit siihen maahan.

Elämän arpajaiset -sivuston tarkoituksena on lisätä tietoisuutta erilaisista riskeistä, joita lapsiin eri puolilla maailmaa kohdistuu. Pelastakaa Lapset edistää työssään lasten oikeuksia ja pyrkii vähentämään lapsiin kohdistuvia riskejä.

Elämän arpajaisten kuva-aineistossa on käytetty rajallista määrää lasten kuvia, jotka edustavat useita maita. Todellisuudessa moninaisuus on tietysti paljon suurempaa kuin mitä voimme tässä esittää.

Pelastakaa Lapset on kerännyt tilastotiedot lähteistä, joiden katsomme olevan hyvin luotettavia. Emme kuitenkaan voi taata, ettei aineistossa esiinny asiavirheitä. Lähteet löytyvät alta.

Useilta alueilta ja useista maista ei ole saatavilla tilastotietoa ja muuta tietoa. Siksi emme ole ottaneet mukaan maita/valtioita, joissa on alle 100 000 asukasta. Joissain maissa voi myös olla enemmän riskejä kuin mitä tässä tuomme esiin.

Pelastakaa Lapset työskentelee yli sadassa maassa ympäri maailman. Työmme pohjautuu aina Lapsen oikeuksien sopimukselle, ja pyrimme edistämään muun muassa lasten oikeutta turvaan ja suojaan. Tavoitteenamme on, että kaikki lapset pääsevät kouluun ja saavat sairaanhoitoa.