Länsi-Afrikassa sijaitseva Burkina Faso kuuluu maailman köyhimpien maiden joukkoon. Köyhyyden lisäksi lasten tilannetta vaikeuttavat toistuvat luonnonkatastrofit sekä aseelliset konfliktit ja väkivaltaisuudet.

Valtaosa maan väestöstä saa elantonsa maataloudesta, mutta äärimmäiset sääilmiöt sekä eroosiosta johtuva maaperän köyhtyminen vaikeuttavat maanviljelyä ja karjanpitoa. Ilmastonmuutoksen odotetaan pahentavan ongelmia entisestään.

Sahelin alueen kiihtyvä konflikti on viimeisen parin vuoden aikana levinnyt myös Burkina Fasoon. Väkivaltaisuuksia ja turvattomuutta paenneiden määrä on noussut tuntuvasti ja lasten tilanne on erityisen vaikea.

Lasten riski kuolla ennen viidettä syntymäpäiväänsä on Burkina Fasossa lähes 40 suurempi kuin Suomessa. Perheiden kamppaillessa toimeentulonsa kanssa, moni lapsi on vaarassa joutua aliravituksi. Lapsityö ja lapsiavioliitot ovat myös merkittäviä ongelmia.

Työmme lasten hyväksi

Burkina Fasossa varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu.

  • Lapsiköyhyyden vähentäminen: Tuemme äärimmäisessä köyhyydessä olevia perheitä saamaan turvatumpaa toimeentuloa ja autamme heitä katkaisemaan köyhyyden kierteen. Yhteistyössä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa kehitämme sosiaaliturvan rakenteita, jotta lasten yksilölliset tarpeet huomioidaan aiempaa paremmin ja että tuet ja palvelut saavuttavat ne, jotka eniten apua tarvitsevat.
  • Suojelua: Vahvistamme lastensuojelun rakenteita, jotta lapset eivät joutuisi väkivallan, välinpitämättömän kohtelun tai hyväksikäytön kohteeksi. Edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa vaikeuksissa olevia lapsia ja huolehtia heistä.
  • Terveyttä ja ravitsemusta: Edistämme lasten ja heidän perheidensä pääsyä ilmaisten tai kohtuuhintaisten terveyspalvelujen piiriin. Lasten terveydentilan sekä ravitsemuksen parantamisessa painotetaan myös ennaltaehkäiseviä keinoja, kuten terveyskasvatusta.

Kaikessa toiminnassa vahvistamme lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lisäksi kasvatetaan lasten, perheiden ja yhteisöjen kykyä varautua ja toimia eri kriisitilanteissa.

Suomalaisten lahjoittajien lisäksi toimintaamme Burkina Fasossa rahoittavat Suomen ulkoministeriö, Euroopan unioni, UNICEF sekä Burkina Fason valtio.

Pelastakaa Lapset on toiminut Burkina Fasossa vuodesta 1977.