Työmme maailmalla

Teemme työtä Suomessa ja maailmanlaajuisesti sen eteen, että vuoteen 2030 mennessä

  • Yksikään lapsi ei kuole ehkäistävissä olevien syiden vuoksi ennen viidettä syntymäpäiväänsä
  • Kaikki lapset saavat laadukasta perusopetusta
  • Lapsiin kohdistuva väkivaltaa ei enää suvaita

Työtämme ohjaa kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön yhteiset tavoitteet. Työskentelemme kaikkein köyhimmissä ja hauraimmissa valtioissa ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten aseman parantamiseksi.  Toteutamme hankkeita Afrikassa, Aasiassa ja Venäjällä. Humanitaarinen työmme auttaa katastrofien uhreiksi joutuneita lapsia ja heidän perheitään kaikkialla maailmassa.

Kansainvälisten ohjelmien vuosiraportti 2018

Suomen Pelastakaa Lapset tavoitti vuonna 2018 toiminnallaan Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja itäisessä Euroopassa yli 195 985 lasta, joista yli puolet on tyttöjä. Pääasiallisina kohdemaina oli Burkina Faso, Sudan, Somalia ja Somalimaa, SambiaIntia, Nepal, Filippiinit, Myanmar, Irak ja Venäjä. Suomen Pelastakaa Lapset tuki myös järjestön hätäavun operaatioita kansainvälisen kattojärjestön kautta muun muassa Bangladeshissa, Indonesiassa, Syyriassa ja Jemenissä. Useat kymmenet tuhannet lapset saivat apua tämän panoksen kautta.

Save the Children’s Global Strategy: Ambition for Children 2030 and 2016-2018 Strategic Plan

Luonnonkatastrofien ja aseellisten konfliktien aikana ja niiden jälkeen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset. Köyhyys uhkaa pahiten erityisesti lasten eloonjäämistä, hyvinvointia ja koko tulevaisuutta. Maailman kaikkein köyhimmissä maissa, joissa toimimme, nopea väestönkasvu asettaa suuria haasteita köyhyyden vähentämiselle ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiselle kun julkiset koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pysty vastaamaan nykyisenkään väestön tarpeisiin.

Menestyksekäs ja kestävä työ lapsen oikeuksien edistämiseksi on mahdollista vain yhteistyössä valtion viranomaisten ja muiden vastuunkantajien kanssa. Pelastakaa Lapset pitää erityisen tärkeänä myös kansalaisyhteiskunnan tukemista ohjelmamaissa. Hankkeet toteutetaan yhdessä paikallisten lapsijärjestöjen ja muiden lasten hyväksi toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden vahvistaminen on yksi tavoitteistamme.

Lapsiköyhyys

Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin.

Lue lisää

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikelta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä.

Lue lisää

Lapset kouluun

Jokaisella lapsella on oikeus saada opetusta.

Lue lisää

Humanitaarinen työ

Pelastakaa Lapset pyrkii humanitaarisella työllään varmistamaan, että lasten tarpeet asetetaan etusijalle kaikissa kriisitilanteissa.

Lue lisää