Mihin varaudumme?

 • Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteet, jotka koskettavat lapsia
  ja perheitä Suomessa
 • Laajat tulipalot, myrskyt, tulvat
 • Liikenne- ja kemikaalionnettomuudet
 • Terroriteot
 • Evakuoinnit
 • Laajamittainen maahantulo

Miksi on tärkeää varautua juuri nyt?

 • Lapset ja perheet jäävät suunnitelmissa usein huomiotta
 • Lapsiosaamiselle ja -vasteelle on tarvetta viranomaisissa
 • Varautumiseen tarvitaan lapsitoimijoita mukaan
 • Valmius tulee olemaan maakuntien vastuulla
 • Onnettomuuden, luonnonmullistuksen, terroriteon tai maahantulon mahdollisuus on aina olemassa

Mihin Pelastakaa Lasten valmius perustuu?

 • Kansainvälisen humanitaarisen työn osaaminen
 • Kotimaisen ammatillisen lastensuojelun asiantuntijuus
 • Alueellinen ja paikallinen kansalaisjärjestöpohja: paikallisyhdistykset, yhdistystoimijat ja vapaaehtoiset

Pelastakaa Lasten valmius käytännössä

 1. Lapsiystävällinen tila -toiminta (LYT)
 2. Kriisichat
 3. Yhteistyö viranomais- ja järjestöverkostoissa
 4. Vaikuttaminen ja päättäjäyhteistyö

Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

 • Lapsiin liittyvä tilannekuva Suomessa ja muualla Save the Children -organisaation kautta
 • Keskustoimisto vastaa Pelastakaa Lasten valmiussuunnittelusta valtakunnallisesti
 • Maakuntauudistukseen kaavaillussa järjestöyhteistyömallissa SPR koordinoi sote-järjestöt
 • Pelastakaa Lapset on mukana Etelä-Karjalan Eksoten valmiuskeskuksen pilotissa (LYT-toiminta)
 • Pelastakaa Lapset on Naisten Valmiusliiton (NVL) ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsen. NVL:n alueneuvottelukuntiin ja Vapepan paikallistoimintaan kartoitetaan Pelastakaa Lasten edustajia (luottamustehtävä). Tehtävässä keskeistä koulutusyhteistyö.

Pelastakaa Lasten aluetoimistojen, jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten tärkeä rooli

 • Monipuolinen kokemus lasten kanssa toimimisesta
 • Paikallistuntemus
 • Valmiita verkostoja ja tieto alueen olemassa olevista
  auttamisrakenteista
 • Tilat: aluetoimistot, perheentalot, yhteistyökumppaneiden tilat
 • Valmiita välineitä toimintaan ja tieto, mistä niitä saa nopeasti
 • Tilannekuvan ylläpito

Miksi yhdistyksen ja vapaaehtoisten kannattaa lähteä mukaan?

 • Mahdollisuus vastata lapsia koskeviin kriiseihin tehokkaasti
 • Tarve auttaa → koordinoitu vastaus ja nopea toiminta
 • Uusi toimintamuoto, joka sopii hyvin myös uusille jäsenille
 • Konkreettisia tehtäviä
 • Ei vaadi säännöllistä sitoutumista
 • Mahdollisuus kehittää uudenlaista yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa
 • Mahdollisuus oppia uusia turvataitoja
 • Mahdollisuus vaikuttaa alueelliseen ja paikalliseen varautumiseen

Kaikissa tilanteissa huomioitava vanhemmista eroon joutuneet lapset ja nuoret

Tulevat koulutukset ja harjoitukset

Ilmoitamme tällä sivulla tulevista harjoituksista niiden varmistuttua.