Tukiperhe kotouttaa- hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoimistojen alueilla.

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa

  • Nuori vierailee tukiperheen luona kerran kuukaudessa yhden viikonlopun tai tapaa tukiperhettä muuten säännöllisesti ja sovitusti haluamallaan ja yhdessä sovitulla tavalla
  • Tukiperhe auttaa ja tukee uudessa kotimaassa sekä kielen oppimisessa
  • Tukiperhe auttaa nuorta kotoutumaan sekä muodostamaan sosiaalisia suhteita
  • Tukiperhe kulkee nuoren rinnalla kohti aikuisuutta ja tukee häntä uudessa elämänvaiheessa. Nuori tarvitsee turvallisia, pysyviä ja välittäviä aikuisia rinnalleen.
  • Tukiperhe jakaa hienoja kokemuksia nuoren kanssa

Pelastakaa Lapset käynnistää tukiperhetoiminnan nuorille turvapaikan saaneille Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana hankkeena.

Toiminnan tavoitteena on tukea nuoria, jotta he saisivat kontakteja ja linkkejä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pelastakaa Lasten tukiperheiksi soveltuvat luotettavat ja turvalliset yli 25-vuotiaat aikuiset, jotka ovat käyneet tukiperhevalmennuksen ja jotka haluavat antaa aikaansa ja tukeaan nuorelle. Tukiperheiden soveltuvuus lasten ja nuorten parissa toimimiselle tarkastetaan ja heidän luonaan tehdään kotikäynti. Tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, pariskunta tai yksin asuva. Toiminta on nuorille ja perheille maksutonta.