Apua ja tukea alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleelle ja oleskeluluvan saaneelle nuorelle ja nuorelle aikuiselle.

Nuoret tarvitsevat tukiperhettä kotoutumiseen

Pelastakaa Lasten Tukiperhe kotouttaa- toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 15- 21- vuotiaille nuorille, jotka ovat tulleet Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa ja ovat saaneet oleskeluluvan. Toiminta alkoi vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana hankkeena.

Tukiperhe kotouttaa- toiminnassa

  • Nuori vierailee tukiperheen luona ja tapaa tukiperhettä säännöllisesti ja yhdessä sovitusti.
  • Tukiperhe auttaa ja tukee nuorta uudessa kotimaassa sekä kielen oppimisessa.
  • Tukiperhe auttaa nuorta kotoutumaan sekä muodostamaan sosiaalisia suhteita.
  • Tukiperhe kulkee nuoren rinnalla kohti aikuisuutta ja tukee häntä uudessa elämänvaiheessa. Nuori tarvitsee turvallisia, pysyviä ja välittäviä aikuisia rinnalleen.
  • Nuori saa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kotiin ja perheeseen.
  • Tukiperhe jakaa hienoja kokemuksia nuoren kanssa.

Toiminnan tavoitteena on tukea nuoria saamaan kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tukiperheenä toimii tavallisia perheitä

Tukiperheenä toimiva perhe on kiinnostunut nuorten ja erityisesti pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten auttamisesta sekä on halukas antamaan aikaansa nuorille. Tukiperheillä tulee olla mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään vuoden ajaksi. Useimmiten varsinainen tukiperhesuhde kestää muutaman vuoden ajan, mutta monelle nuorelle tukiperhe on taustalla elämässä pidempäänkin. Nuoret tarvitsevat monenlaisia tukiperheitä: tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, lapseton perhe tai yksin asuva henkilö. Tukiperheen aikuisten iän tulee olla yli 25 -vuotta. Tukiperheen elämäntilanteen tulee olla vakaa ja perheenjäsenten keskinäisten ihmissuhteiden kunnossa. Perheen tulee olla luotettava ja yhteistyökykyinen.

Tukiperhetoiminnan aikana perheet saavat tukea ja ohjausta Pelastakaa Lasten työntekijältä. Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperheilleen ja toiminnan piirissä oleville nuorille virkistäytymisiä ja tukiperheille täydennyskoulutusta sekä vertaisryhmätoimintaa. Toiminnan piirissä olevat nuoret ovat tapaturmavakuutettuja. Tukiperheille maksetaan sopimuksen mukainen veroton kulukorvaus ja mahdolliset matkakulut.

Miten tukiperheeksi hakeudutaan?

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaan, ole yhteydessä oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon ja täytä tukiperhehakemus. Jokainen tukiperhe valmennetaan ja teemme lisäksi kotikäynnin.

Pelastakaa Lapset pyrkii selvittämään, että tukiperheenä toimiva aikuinen tai perhe on nuorelle turvallinen. Pelastakaa Lapset pyytää kaikilta vapaaehtoisiltaan suostumukset sekä kotikunnan sosiaalitoimenlausuntoon että rikostaustaotteeseen (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014).

Miten nuori voi saada tukiperheen?

Tukiperhettä voi hakea olemalla yhteydessä oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon ja täyttämällä hakemuslomakkeen. Valitessamme nuorelle tukiperhettä, otamme huomioon perheen ja nuoren toivomukset sekä tarpeet.

Lisätiedot:

Hankesuunnittelija Johanna Heikkinen
johanna.heikkinen(at)pelastakaalapset.fi, 050 513 5026
Pelastakaa Lapset, Länsi-Suomen aluetoimisto
Hallituskatu 8B, 3 krs.
33200 Tampere

Muilla alueilla olethan yhteydessä oman alueesi aluetoimistoon.