Perhekerho edistää Suomeen kotoutumista ja vahvistaa vanhemmuutta uudessa ympäristössä.

Oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden tuen tarve ei pääty oleskeluvan saamiseen, vaan uuteen kotimaahan asettuminen on pitkäaikainen prosessi. Perheet tarvitsevat tietoa paikallisista lapsiperheille suunnatuista palveluista Suomessa sekä tukea sosiaalisten kontaktien muodostamiseen. Myös lapsen ja vanhemman välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen kotoutumisen alkuvaiheessa on tärkeää.

Perhekerho on osa Pelastakaa Lasten Yhdessä lasten tueksi – hanketta, jossa tuetaan turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista. Ryhmätoiminnassa on hyödynnetty Lapsiystävällinen tila toiminnan kautta saatua kokemusta turvapaikanhakijalapsiperheiden tuen tarpeesta ja tämän vahvistamisesta.

Perhekerhon tavoitteena on auttaa oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä sopeutumaan uuteen ympäristöön antamalla tietoa lapsiperheille suunnatuista paikallisista palveluista sekä lapsen hyvästä kasvusta ja kehityksestä Suomessa. Samalla vahvistetaan perheiden aiempia hyviä käytänteitä lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Toiminnassa huomioidaan myös osallistujien toiveet ja tarpeet.

Toiminnan toteutuksesta vastaa Pelastakaa Lasten ohjaaja yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Toimintaa järjestetään Joensuussa ja Helsingissä.

Kiinnostuitko toiminnasta, tai haluatko mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä!