Lapsiystävällisessä tilassa tuetaan turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään

Lapsiystävällinen tila -toiminta on Pelastakaa Lasten ja muiden toimijoiden eri puolilla maailmaa käyttämä toimintamalli erilaisia kriisejä kohdanneiden lasten tukemiseksi. Toimintamme tarkoitus on mahdollistaa lasten kasvu ja kehitys sekä aiemmista kokemuksista toipuminen ympäröivistä olosuhteista huolimatta. Lapsiystävällinen tila toimii tällä hetkellä Oulun vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijalasten parissa.

Vastaanottokeskuksissa asuvilla lapsiperheillä voi olla monenlaisia vastoinkäymisiä ja menetyksiä taustalla, kuten kodista ja läheisistä eroon joutuminen tai näiden menetys. Matka Suomeen on usein pitkä ja turvapaikkapäätöksen saamisessa voi kestää kauan. Turvapaikanhakijalasten ja heidän vanhempiensa arkea leimaa epävarmuus ja huoli tulevasta. Aika vastaanottokeskuksessa onkin monella tavalla raskasta.

Lapsiystävällinen tila -toiminnalla tuodaan säännönmukaisuutta, pysyvyyttä ja ennustettavuutta turvapaikanhakijalasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Lapsiystävällinen tila on paikka, jossa lapsi voi olla ensisijaisesti lapsi, ja tehdä lapselle ominaisia asioita kuten pelata, leikkiä ja askarrella turvallisten aikuisten ohjauksessa. Toiminnan kautta lapset tutustuvat myös muihin vastaanottokeskuksessa asuviin lapsiin ja voivat kehittää sosiaalisia taitojaan.  Toiminnalla tuetaan myös vanhemmuutta ja turvapaikanhakijalasten ja heidän vanhempiensa välistä vuorovaikutusta.

Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja yksityislahjoittajien tuella. Lapsiystävälliset tilat toimivat valtion ylläpitämässä keskuksessa Oulussa. Toimintaan tarvitaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoiseksi voivat hakea yli 18-vuotiaat. Kaikkien vapaaehtoiseksi hakevien rikostausta tarkastetaan.