Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti Suomesta turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään.

Oulun ja Helsingin vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistetään muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Toimintaa toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin. Hae mukaan vapaaehtoiseksi!

Joensuussa ja Helsingissä toimii perhekerho oleskeluluvan saaneille lapsiperheille. Kerhot ovat osa Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuetaan turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa olemme aloittaneet perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Haemme heille sijaisvanhempia Etelä- ja Länsi-Suomen aluetoimistojen alueella.

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla.

Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.