Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti Suomesta turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään.

Oulun ja Helsingin vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistetään muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Sitä toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin, hae mukaan vapaaehtoiseksi täällä.

Joensuussa ja Helsingissä toimivat perhekerhot oleskeluluvan saaneille lapsiperheille ovat osa Yhdessä lasten tueksi – hanketta, jossa tuetaan turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa olemme aloittaneet perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Haemme heille sijaisvanhempia Etelä- ja Länsi-Suomen aluetoimistojen alueella.

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tukiperhetoimintaa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Haemme nuorille vapaaehtoisia tukiperheitä kaikkien aluetoimistojen alueilla.

Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.

Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa on Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke, jota toteutettiin ajalla lokakuu 2015 – syyskuu 2016. Hankkeessa toimitaan ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa ja tuodaan esiin heidän kokemustietoaan vastaanottovaiheesta Suomessa.