Tukiperhetoiminta on tärkeä ja merkittävä lastensuojelun avohuollon tai sosiaalihuollon tukitoimi. Tarjoamme tukiperhetoimintaa kunnille ostopalveluna. Palvelukokonaisuuteen kuuluu:

  • uusien tukiperheiden rekrytointi ja valmennus kotikäynteineen
  • lapseen ja hänen perheeseensä tutustuminen lapsen tukiperhehakemuksen yhteydessä
  • sopivan tukiperheen etsiminen lapselle
  • lapsen ja hänen perheensä sekä tukiperheen tutustuttaminen toisiinsa
  • sosiaalityön tuki lapsen tukiperhesuhteen aikana
  • täydennyskoulutus tukiperheille
  • mahdollisuuksien mukaan leirien, pien- ja vertaisryhmien, sekä virkistystapahtumien järjestäminen tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmilleen lahjoitusvaroin

HUOM! Kunnan sosiaalitoimi voi tilata tukiperhevalmennuksen myös oman kunnan tarpeisiin, samoin kuin koulutusta tukiperheilleen.

Lisää tietoa tukiperhetoiminnasta saat Pelastakaa Lasten lastensuojelupalveluiden hinnastosta.
ja soittamalla oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon tukiperhetoiminnan yhteyshenkilölle.