TUKIPERHE – UUSIA IHMISSUHTEITA JA TURVALLISUUTTA LAPSELLE

Pelastakaa Lasten tukiperheet ovat helpottaneet monen lapsen ja perheen elämää tilanteissa, joissa vanhempien voimavarat ovat heikentyneet. Merkittävimpiä syitä tukiperheen hakemiselle ovat yksinhuoltajuus, vanhemman tarve omalle ajalle, perheen kannattelevien sosiaalisten suhteiden puute sekä vaikea ja raskas elämäntilanne. Yksinhuoltajuudessa korostuu usein toisen vanhemman tuen ja avun puuttuminen.

Ammatillinen tukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tukiperhevanhemmista vähintään toisella on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus. Perheille on erillinen valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana.

Tukiperheen saaneiden lasten vanhemmat arvostavat sitä, että heillä on paikka, johon lapsen voi viedä turvallisin mielin ja että he saavat omaa aikaa. Lapsen kannalta he pitävät tärkeänä sitä, että tukiperheviikonloput antavat lapselle erilaisia kokemuksia ja merkittäviä uusia ihmissuhteita.

Valmennamme tukiperheitä myös yksin maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille nuorille.

Tukiperhetoiminta on lasten suojelua

  • Lapset viettävät tukiperheessä viikonloppuja, useimmiten noin kerran kuukaudessa 1-2 yötä kerrallaan, mutta asuvat muuten omassa kodissaan. Moni lapsi viettää tukiperheessä myös lomia.
  • Kokemuksemme mukaan tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti lapsiperheiden varhaisen tuen tarpeeseen. Tukiperheenä toimivat tavalliset vapaaehtoiset aikuiset, joilla on aikaa, tilaa ja halua pitää huolta lapsesta Tärkeintä on, että tukiperhevanhemmilla on herkkyyttä ja taitoa tunnistaa lapsen tarpeet hankalissakin tilanteissa.
  • Tukiperhetoiminnassa toteutuu lapsen oikeus lapsuuteen, leikkiin, huolenpitoon ja siihen, että vanhemmat saavat tukea omaan vanhemmuuteensa.
  • Tukiperhetoiminta on kaikille lapsiperheille avointa, sosiaalihuoltolain mukaista, ehkäisevää lastensuojelutyötä ja sitä toteutetaan myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena.
  • Tukiperheissämme käy vuosittain noin tuhat lasta, suurin osa on 3-12-vuotiaita. Olemme kehittäneet tukiperhetoimintaa myös ihan pienille, yli 1-vuotiaille lapsille.

”Sitten kun mä tuun pois mä toivon että me mennään nopeesti uudestaan.”

”Mä kaipaan ja muistelen tukiperhettäkin.”

Lasten palautteissa tukiperhetoiminnasta näkyy, että viikonloput ihan tavallisine puuhasteluineen ovat useimmille lapsille iso ilo ja poikkeus omaan arkeen kotona. Lasten mielestä tukiperheviikonlopuissa ovat kuitenkin hauskinta leikit kavereiden kanssa, ulkoilu ja yhdessäolo.

”Kiva on mennä tukiperheeseen, mutta sunnuntai meinaa olla väsynyt ilta kun on ollut
erillainen viikonloppu.”

”Leikin legoilla ja tukiperheen isäkin on leikkinyt kanssani.”

”Pelata ulkona jalkapalloa”

”Kun saadaan tehdä ruokaa ja leipoa.”

Ryhdy tukiperheeksi – vapaaehtoistyö palkitsee

Hae lapselle tukiperhettä