Liikkumisen riemua, auttamisen iloa ja onnistumisen hetkiä

Pelastakaa Lasten Sporttikummitoiminta on tarkoitettu lapsille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria, jotta he motivoituvat liikkumaan, harrastamaan ja saamaan sitä kautta pysyvyyttä, tavoitteita ja hyviä aikuisia elämäänsä.

Sporttikummi

  • vie lasta liikkumaan vapaamuotoisesti
  • tai on mukana lapsen harrastuksessa
  • tapaa sporttilastastaan keskimäärin 1-4 kertaa kuukaudessa
  • saa korvauksen matkakuluista sekä tarvittaessa muista kuluista
  • tsemppaa ja tukee sekä jakaa hienoja kokemuksia lapsen kanssa!

Sporttikummin ei tarvitse olla valmentaja tai urheilija. Riittää, että omaa liikunnallisen asenteen ja on halukas antamaan aikaansa lapselle. Lapset tarvitsevat elämäänsä ystävällisiä ja turvallisia aikuisia. Sporttikummina voi toimia myös oman lapsen joukkuetoverille.

Sporttikummeiksi valmennetuilta vapaaehtoisilta pyydetään suostumus rikostaustaotteen pyytämiseksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014). Pyydämme myös kaikilta vapaaehtoisilta sitoumuksen lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa sekä sosiaalitoimen lausunnon.

Sporttikummitoiminta käynnistyi vuonna 2014 Tampereen alueella ja se on osa Pelastakaa Lasten lapsiperheiden tukihenkilötoimintaa. Pilottikauden jälkeen toiminta on laajentunut Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomen aluetoimistoihin.

Jos tarvitset lisätietoja, haluat Sporttikummiksi, tai lapsesi tarvitsee Sporttikummia, ota yhteyttä aluetoimistoomme tukihenkilötoiminnan työntekijöihin.

Lisätietoja: https://www.facebook.com/sporttikummi