LAPSIPERHEIDEN TUKIHENKILÖTOIMINTA – VAPAAEHTOISET APUNA ARJESSA

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea ja perheille maksutonta. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni.

Lapsi perheineen, tukihenkilö ja Pelastakaa Lasten työntekijä sopivat yhdessä, miten tukihenkilö voi parhaiten tukea lasta ja sitä kautta myös vanhempia. Tärkeää on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt voivat toimia lasten kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa kuten vaikka läksyjen teossa.

Lasten kokemuksia toiminnasta

  • ”Tukihenkilö on minulle tärkeä koska hän piristää minua kun tavataan ja hänelle voi kertoa tärkeitä asioita.”
  • ”Pelaan muistipeliä, mää leikin sen kaa paljon, teen hauskoja asioita. Mää leikin mitä leikkejä löytyy, mää keksin niitä.”
  • ”Varapappa on mukava.”
  • Käy eri paikoissa meidän kanssa (uimahallissa, konsertissa, kirjastossa, luistelemassa, leikkipuistossa).
  • Tukihenkilö antaa tukea pelottavissa tilanteissa.

Vanhempien kokemuksia

  • Tukihenkilö on siitä ihana, että se hyväksyy meidän lapset sellaisina kuin he ovat, eikä koko ajan ole neuvomassa. He tarvitsevat ihmistä, joka ottaa syliin, lukee kirjoja, on läsnä.
  • Tukihenkilö on ollut todella super! Apuna jopa käytännön asioissa!
  • Asioiden ennakointi ja tukitoimet ovat erittäin tärkeitä etenkin yksinhuoltajalle, jolla ei ole kunnollista tukiverkostoa tukenaan.
  • Masennuksen myötä olen tarvinnut tukea itselle ja lapsille. Lapset ovat päässeet lähes viikoittain uimaan ja itse olen saanut lenkille kaverin.
  • Olen myös ollut yksinäinen, kun en tuntenut ketään. Pienikin apu ulkoapäin toiselta ihmiseltä on merkinnyt paljon.

Vapaaehtoisuuteen perustuva tuki

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Kaikki tukihenkilöt valmennetaan tehtävään ja heiltä edellytetään sitoutumista Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteisiin. Lasten turvallisuuden varmistamiseksi vapaaehtoisilta pyydetään rikosrekisteriot. Tukihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus lapsen ja hänen perheensä asioissa.

Tarjoamme toiminnassa mukana oleville lapsille ja perheille sekä tukihenkilöille virkistystoiminta.

Hae lapselle tukihenkilöä.

Katso videot, kuulet kokemuksista!

Lapsiperheiden tukihenkilötoimintaamme kuuluu myös Sporttikummitoiminta, joka on tarkoitettu lapsille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla mukana lapsen harrastuksessa.