leikkiä kuvaamassa TiukulaVuorovaikutuksen tuki on Pelastakaa Lapset ry:ssä kehitetty palvelu. Adoption tai perhesijoituksen alkuvaiheeseen suunnattu tuki on tarkoitettu lapsen ja vanhemman (myös lapsen ja sijaisvanhemman) välisen myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.  Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja samalla auttaa lasta tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi omassa perheessään. Työskentelyn päämääränä on lisätä vanhemman herkkyyttä tunnistaa ja ymmärtää lapsen tunteita, käyttäytymistä ja toimintatapoja myös ristiriitatilanteissa.

Työskentelyssä käytetään lapsen ja vanhemman vuorovaikutustilanteiden videoimista (n. 3-10 minuuttia/kerta) sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä.  Leikki- ja toimintatilanteista voidaan havainnoida läheisyyttä, ilmeitä, viestejä ja ilmapiiriä. Kun vuorovaikutustilanteita videoidaan, kamera tallentaa arvokasta tietoa, se toimii muistina ja katseena. Videolle tallentuu tapahtuman rikkaus kokonaisuudessaan. Otosta yhdessä perheen kanssa katsottaessa voidaan esimerkiksi havaita, miten lapsi hakee läheisyyttä omalla, aiemmin huomaamattomalla tavalla. Työntekijänä on vuorovaikutuksen tukeen koulutuksen saanut sosiaalityöntekijä/perheterapeutti, joka saa tapaamisten välillä työnohjausta palautteen antamiseksi perheelle.

VUOROVAIKUTUKSEN TUKI KÄYTÄNNÖSSÄ

  • Tuki adoption/perhesijoituksen alkuvaiheeseen, kun lapsi ollut perheessään alle 3 vuotta
  • 6 tapaamista (4 kotikäyntiä, 2 vanhempien tapaamista toimistossa)
  • Työskentelyjakso noin kahdeksan kuukautta yhden perheen kanssa
  • Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamista, ei arviointia
  • Vuorovaikutustilanteiden (esim. leikki, lukeminen, ruokailu) videointeja ja havainnointia
  • Yksi kirjallinen tehtävä vanhemmille
  • Keskusteluja perheenjäsenten kanssa, joissa hyödynnetään myös toiminnallisia välineitä
  • Teemoitetut tapaamiset, joita käsitellään perheen oman tarpeen ja tilanteen mukaan.
  • Auttaa vanhempaa havainnoimaan lapsen käyttäytymistä ja toimintaa sekä vanhemman omia toimintatapoja olla lapsen kanssa
  • Vahvistaa sensitiivistä, herkkää vanhemmuutta, joka voi tukea lapsen kiintymyssuhteen kehittymistä

PALVELUN HINTA

Palvelupaketin hinta 2434 euroa, johon sisältyy työntekijän matkakulut sekä työnohjaus videohavainnointiin. Ylimääräisistä tapaamisista veloitetaan Pelastakaa Lasten konsultaatiopalvelun mukainen hinta.

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIETOJA

Etelä-Suomen aluetoimisto
Kristiina Mattinen, aluejohtaja, perheterapeutti
puh. 010 843 5038, gsm 040 838 4040
kristiina.mattinen@pelastakaalapset.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto
Rita Virtanen, aluejohtaja
puh. 010 843 5140, gsm 040 779 5238
rita.virtanen@pelastakaalapset.fi