Pelastakaa Lasten aluetoimistot järjestävät vertaisryhmiä ulkomailta adoptoiduille lapsille, sijaiskotilapsille sekä lastenkodissa asuville lapsille.

Vertaisryhmä tarjoaa lapselle mahdollisuuden työstää adoptioon ja sijoitukseen liittyviä kokemuksia ja tunteita ja jakaa niitä toisten samoja asioita kokeneiden kanssa. Ryhmässä opitaan yhdessä tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita ja käsitellään asioita toiminnan kautta, esimerkiksi maalaamalla, leikkimällä ja askartelemalla. Lasta kuullaan aidosti omana itsenään ja häneen keskittyen, kuitenkin yhteistyössä vanhempien kanssa. Ryhmä antaa myös sijais- ja adoptiovanhemmille mahdollisuuden käsitellä samoja teemoja ja auttaa heitä paremmin ymmärtämään lasta ja olla lapsen tukena. Vertaisryhmässä voi syntyä myös uusia ystävyyssuhteita.

Lapset ja adoptio- tai sijaisvanhemmat haastatellaan ennen ryhmää. Kunkin ryhmän päättyessä järjestetään lasten ja vanhempien yhteinen palautepalaveri.

Ryhmät ovat maksullisia. Tiedustelut suoraan aluetoimistoista.