Pelastakaa Lasten aluetoimistot järjestäävät vertaisryhmiä ulkomailta adoptoiduille lapsille, sijaiskotilapsille sekä lastenkodissa asuville lapsille.

Tiedustelut suoraan aluetoimistoista.

Vertaisryhmien tavoitteena on

  • tarjota lapselle mahdollisuus työstää adoptioon ja sijoitukseen liittyviä kokemuksia ja tunteita ja jakaa niitä toisten samoja asioita kokeneiden kanssa
  • antaa lapselle mahdollisuus tuoda itseään koskevia asioita esille toiminnallisten menetelmien avulla (tunnetarinat, maalaaminen, leikit, askartelu, nukketeatteri ym.)
  • oppia yhdessä tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita
  • antaa lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi aidosti omana itsenään keskittyä lapseen, kuitenkin yhteistyössä vanhempien kanssa
  • antaa sijais- ja adoptiovanhemmille mahdollisuus käsitellä samoja teemoja ja auttaa heitä paremmin ymmärtämään lasta ja olla lapsen tukena
  • antaa mahdollisuus uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen

Lapset ja adoptio/sijaisvanhemmat haastatellaan ennen ryhmää. Kunkin ryhmän päättyessä järjestetään lasten ja vanhempien yhteinen palautepalaveri.

Ryhmät ovat maksullisia.