Huom! Tyrskyssä on tällä hetkellä yksi vapaa paikka.

Perheen elämässä voi joskus tulla eteen tilanne, jossa omat voimavarat ovat vähissä. Arki saattaa tuntua raskaalta, lasten kasvatuksessa on pulmia ja oma vanhemmuus koetaan haastavana.

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen.   Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä.  Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla.

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä hyödynnetään yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana, perheet asuvat kuntoutuksen ajan osastolla. Arjessa ruokahuollon ja fyysisen ympäristön puhtaanapito on kaikkien vastuulla ja asiat tehdään yhdessä perheiden ja työntekijöiden voimin. Yhteisestä kuntoutuksen arjesta tehdään suunnitelmia ja asioita sovitaan viikoittaisessa yhteisökokouksessa, johon osallistuvat kaikki kuntoutuksessa olevat perheet sekä paikalla olevat työntekijät. Yhteisöllinen arki tarjoaa kuntoutuksessa oleville perheille mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota perheiden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen.

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 3-12 kuukautta.

Tyrskyn palveluihin kuuluu myös 3 kuukauden pituinen arviointijakso, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen.

Tavoitteena on käynnistää syksyn 2016 aikana osaksi Tyrskyn toimintaa myös lyhytaikainen, kriisitilanteisiin vastaava kuntoutus osastolla sekä kotiin tehtävä perhekuntoutus.

HENKILÖKUNTA

Tyrskyllä ja nuorisokoti Pärskeellä on yhteinen johtaja. Tyrskyssä työskentelee tiimin vastaava (sosiaalityöntekijä), kolme perheohjaajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimistä löytyy osaamista perheterapiasta, yhteisömenetelmistä, verkostotyöstä ja muusta perheiden kanssa tehtävästä työstä. Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaita osallistava.

TILAT

Tyrsky toimii Vantaan Vantaanlaaksossa 2009 valmistuneessa talossa. Talossa on huoneet (7kpl) ja kylpyhuoneet (3kpl) kolmelle perheelle, lisäksi Tyrskyssä on yhteiset tilat verkosto- ja ryhmätyöskentelyyn sekä arjen oleskeluun ja ruoanlaittoon.

VAPAAT PAIKAT

Tyrskyssä on tällä hetkellä yksi vapaa paikka.

TIEDUSTELUT JA PAIKKAKYSELYT

Johtaja Sami Köykkä
puh. 050 433 1380
sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Tiimin vastaava Leena-Mari Vehmas
puh. 040 825 5997
leena-mari.vehmas@pelastakaalapset.fi

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky
puh. 050 433 1425
Viiripolku 1 A
01670 Vantaa

tyrsky1 tyrsky2 tyrsky3 tyrsky4 tyrsky5 tyrsky6

tyrsky_uusi_kuva_1

tyrsky_uusi_kuva_3

tyrsky_uusi_kuva_2