Olemme uudistaneet Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn verkkosivuston. Pääset uudelle sivustolle tästä.

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla.

YHTEISÖLLINEN KUNTOUTTAVA ARKI

Perheet asuvat kuntoutuksen ajan osastolla. Arjessa ruokahuollon ja fyysisen ympäristön puhtaanapito on kaikkien vastuulla ja asiat tehdään yhdessä perheiden ja työntekijöiden voimin. Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä hyödynnetään yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana. Yhteisöllisestä arjesta sovitaan viikoittaisessa yhteisökokouksessa, johon osallistuvat kaikki kuntoutuksessa olevat perheet sekä paikalla olevat työntekijät. Yhteistä päivittäistä arkea käydään läpi ja tarkennetaan aamuisin sohvahetkissä.

Yhteisöllinen arki tarjoaa kuntoutuksessa oleville perheille mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen, vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota perheiden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen.

YHDESSÄ PERHEEN KANSSA

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 2-6 kuukautta, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Kartoituksen ja yhteisen arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Tarvittaessa Tyrskyssä on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen, kriisitilanteisiin vastaavaan perhekuntoutukseen osastolla.

HENKILÖKUNTA

Tyrskyllä ja erityisnuorisokoti Pärskeellä on yhteinen johtaja. Tyrskyssä työskentelee tiimin vastaava, neljä perheohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja yöhoitaja. Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaiden osallisuutta tukeva

Tiimin osaamisalueita ovat perhearviointi, MIM-havainnointi, kiintymyssuhdetyöskentely, maahanmuuttajatyö, verkostotyö sekä muu perheiden kanssa tehtävä työ erilaisine menetelmineen.

TILAT

Tyrsky toimii Vantaan Vantaanlaaksossa 2009 valmistuneessa talossa. Talossa on huoneet (8kpl) ja kylpyhuoneet (4kpl) neljälle perheelle, lisäksi Tyrskyssä on yhteiset tilat verkosto- ja ryhmätyöskentelyyn sekä arjen oleskeluun ja ruoanlaittoon

tyrsky1

VAPAAT PAIKAT

Tyrskyssä ei tällä hetkellä ole vapaita perhepaikkoja, vapautumisista voit kysyä Virpi Maliselta ja Sami Köykältä

TIEDUSTELUT JA PAIKKAKYSELYT

Tiimin vastaava Virpi Malinen

puh. 040 825 5997

Johtaja Sami Köykkä
puh. 050 433 1380

Paikkakysely-Tyrsky@pelastakaalapset.fi

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky
puh. 050 433 1425
Viiripolku 1 A
01670 Vantaa

tyrsky2 tyrsky3 tyrsky4 tyrsky5 tyrsky6

tyrsky_uusi_kuva_1

tyrsky_uusi_kuva_3

tyrsky_uusi_kuva_2