Perheiden kanssa työskentelee seitsemän työntekijän moniammatillinen tiimi ja lisäksi yhteinen johtaja naapurissa sijaitsevan erityisnuorisokoti Pärskeen kanssa.  Kuntoutustyötä tekevät tiimin vastaava, neljä perheohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja yöhoitaja.

  • Koulutukseltaan tiimin työntekijät ovat sosionomeja, toimintaterapeutteja ja sairaanhoitajia. Yöhoitaja toimii lähihoitajan koulutuksella.
  • Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaiden osallisuutta edistävä.
  • Perheohjaaja tukee perheitä tehden arjen kuntouttavaa työtä hyödyntäen ammatillisia menetelmiä ja osaamistaan. Jokaiselle perheelle nimetään kuntoutuksen alussa perheohjaaja-työpari jotka vastaavat kuntoutuksesta yhteistyössä perheen kanssa.
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja tukee perheitä psyykkisen ja fyysisen terveyden hoidossa, jatkohoitoon ohjaamisessa ja toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Sairaanhoitaja tekee perheille terveyskyselyt kuntoutuksen alussa ja kartoittaa terveydentilan. Arjen perhekuntoutustyön lisäksi toimenkuvaan kuuluu ensiapuvastaavana toimiminen ja lääkehoidon seuraaminen yhteistyössä Tyrskyn johtajan kanssa. Lääkehoito on perheiden omalla vastuulla, mutta sairaanhoitaja tukee perheitä tarvittaessa.

Meillä on kiva että saimme tukea mukavilta työntekijöiltä. Olemme viihtyneet todella paljon ja on ollut todella kotoisa olo.” Asiakasvanhempi

 

Tyrskyn tiimi 18.3.2019 

 

 

Työntekijän esittely: Sami Köykkä, Tyrskyn johtaja

”Olen peruskoulutukseltani sosionomi AMK. Lisäksi olen opiskellut johtamiseen, lasten ja nuorten mielenterveystyöhön ja yhteisöhoitoon liittyviä opintokokonaisuuksia.

Olen työskennellyt Tyrskyssä vuodesta 2009 alkaen, ensin lastenkodin johtajana ja vuodesta 2016 perhekuntoutusyksikön johtajana.

Perhekuntoutustyössä näen tärkeänä sen, että kuntoutusjakson myötä perheelle tarjoutuu mahdollisuus voimaantua yhdessä ja saavuttaa lapsen edun mukainen hyvä arki.”

 

Jaana Vihavainen, psykiatrinen sairaanhoitaja

Hei. Nimeni on Jaana ja toimin psykiatrisena sairaanhoitajana perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä.

Olen ollut toiminnassa mukana perhekuntoutuksen perustamisesta 2016 asti.

Työuraa minulla on takana 25 vuotta sosiaali- ja terveysalalta.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi olen suorittanut erilaisia lisäkoulutuksia, joista tässä työssä on erityisesti hyötyä sosiodraamaohjaaja koulutuksesta, kriisihoidon koulutuksesta ja sosiaali-ja terveysalan kehittämistutkinnosta. Pelastakaa Lapsissa arvostetaan kouluttautumista ja täällä työskennellessäni olen suorittanut muun muassa perhearviointi menetelmä sekä hoivaa ja leiki menetelmä koulutukset.

Työnkuvaani kuuluvat esimerkiksi yksilökeskustelut vanhempien ja lasten kanssa sekä erilaisten ryhmien suunnittelemiset sekä niiden vetämiset ja yhteiset sohva- ja yhteisökokoukset.

Tyrskyssä saa käyttää luovuutta ja huumoria työssään tukena. Työntekijät osallistuvat perheiden kanssa yhteisöllisyyteen liittyen myös kodinhoidollisiin töihin. Teemme ja opimme yhdessä.

 

Terkuin

Jaana