Toimintamme on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa toimiva arki perheen vuorovaikutusta, vanhemmuustaitoja ja voimavaroja vahvistamalla.

Toiminnassamme on keskeistä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Toimimme läpinäkyvästi ja asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän sekä perheen ammatillisen verkoston ja läheisverkoston kanssa sekä perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 2-6 kuukautta, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Kartoituksen ja yhteisen arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Tarvittaessa Tyrskyssä on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen, kriisitilanteisiin vastaavaan perhekuntoutukseen yksikössä.

”Saa olla oma itsensä ja sut hyväksytään just sellaisena kuin olet. Apua saa kaikissa asioissa. Tyrskyssä saat mahdollisuuden saada arjen ongelmat kuntoon.” -asiakasäiti

Lue myös: