Pelastakaa Lasten perhekuntoutusyksiköissä tehdään suunnitelmallista, avointa ja yksilöllistä perhekuntoutusta ammatillisin menetelmin.

Kuntoutuksen aikana pyritään siihen, että lasten arki, koulunkäynti ja päivähoito jatkuvat mahdollisuuksien mukaan, säännöllisiä harrastuksia tuetaan jatkamaan. Vanhempien opiskelusta ja työssäkäynnistä sovitaan yksilöllisesti.

Kuntoutusprosessi:

  • Ennen kuntoutuksen alkua perhe tulee tutustumiskäynnille Tyrskyyn. Muutto yksikköön tapahtuu sovitusti, ja työntekijä on perhettä vastassa ja perheen tukena muuttopäivänä tutustumassa taloon. Ensimmäinen 2 viikkoa on tutustumisaikaa, jolloin perhe tutustuu yhteisön tapoihin, sääntöihin ja muihin perheisiin ja työntekijöihin. Perheen kanssa tutustutaan yhdessä myös lähialueen leikkipuistoihin ja palveluihin. Noin kahden viikon kuluessa perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa pidetään kuntoutussuunnitelmaneuvottelu. Noin kuukauden välein pidetään kuntoutussuunnitelman välineuvottelut. Kuntoutus kestää yksilöllisesti noin 2-6 kuukautta. Kuntoutuksen päättyessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa mietitään yhdessä, millainen tuki perhettä hyödyntää kuntoutuksen jälkeen. Tyrskystä on mahdollista jatkaa jälkityötä 2 kk ajan perheen kotiin. Lopuksi Tyrskystä siirretään kaikki perheen tiedot ja kirjoitetaan loppuyhteenveto kuntoutuksesta suosituksineen.

Kuntoutussuunnitelma ja kirjaamiskäytännöt:

  • Perheiden kanssa tehdään kuntoutuksen alussa kuntoutussuunnitelma yhdessä lastensuojelun sosiaalityön kanssa. Kuntoutussuunnitelma tavoitteineen ohjaa perheen kuntoutusta ja sitä tarkistetaan kuntoutuksen kuluessa säännöllisesti vastaamaan perheen tilannetta. Kuntoutussuunnitelman tueksi yhdessä perheen kanssa tehdään viikoittain viikkosuunnitelma tavoitteineen. (linkki kuvaan, kuva nimellä viikkosuunnitelma tyrsky). Perheiden yksilölliset tilanteet määrittävät kuntoutuksen keston ja tavoitteet. Kuntoutukseen kuuluvat kotiharjoittelujaksot määritetään yksilöllisesti. Yksikössä tapahtuvan laitosperhekuntoutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa kotiin tehtävää perhekuntoutuksen jälkityötä Tyrskystä, jolloin tehdään uusi kuntoutussuunnitelma kotiin tehtävälle työlle.
  • Yksikössä on käytössä Nappula –asiakastietojärjestelmä, johon työntekijät kirjaavat. Kirjaaminen on avointa ja ammatillista ja pyrimme osallistavaan kirjaamistapaan.
  • Tyrskyssä tehdään kuukausittaiset raporttikoosteet jotka toimitetaan perheelle ja sosiaalityöntekijälle. Kuntoutuksen päättyessä laaditaan loppuyhteenveto jatkosuosituksineen.

Yhteistyö:

  • Toimimme avoimessa yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän, ammatillisten verkostojen ja läheisverkoston kanssa. Pyrimme siihen, että kuntoutussuunnitelma tarkastetaan kuukausittain yhteisessä tapaamisessa lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Toimimme yhteistyössä päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja muiden asiakkaan ammatillisten verkostojen kanssa

Kuntoutuksessa käytetään arjen vahvan tuen lisäksi perheen tilanteeseen ja tavoitteisiin sopivia ammatillisia asiakastyön menetelmiä, joiden käyttöön henkilökunnalla on asiaankuuluvat koulutukset. Käytössä olevia menetelmiä ovat:

  • Perhearviointi – Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä
  • VAHU –vahvuus- ja huolimittari
  • MIM- vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä
  • Hoivaa- ja leiki -menetelmä
  • Lisäksi työskentelyyn kuuluu esimerkiksi valokuvatyöskentely, verkostotyöskentely, videoavusteinen ohjaus, vanhemmuuskeskustelut, perhekeskustelut, yksilökeskustelut, vuorovaikutusleikki, terveyskyselyt sekä yhteisölliset lasten- ja vanhempien ryhmät, yhteisön retket ja toiminnallisuus sekä yhteisön vertaistuen hyödyntäminen arjessa.