Onnelan perhekuntoutusyksikkö on avattu tammikuusta 2018 alkaen.

Perhekuntoutus on tarkoitettu sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisesti asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Jokainen perhe kohdataan luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arjen elämä perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Tavoitteena on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja vanhemman mentalisaation kehittyminen.

Kuntouttava arki

Kuntouttava arki perustuu arjen perustoimintojen harjoitteluun sekä arjen rakenteiden luomiseen ja tukemiseen. Kuntouttavaan arkeen liittyy vanhemman ja lapsen sekä arjen että vapaa-ajan toimintojen yhteinen harjoittelu. Onnelassa hyödynnetään myös yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana. Perheet asuvat kuntoutuksen ajan osastolla. Arjessa ruokahuollon ja fyysisen ympäristön puhtaanapito on kaikkien vastuulla ja asiat tehdään yhdessä perheiden ja työntekijöiden kanssa.

Yhteisöllinen arki tarjoaa kuntoutuksessa oleville perheille mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota perheiden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen.

Yhdessä perheen kanssa

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöiden kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta.

Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisena toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on keskimäärin 3-12 kuukautta, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia
ja vaikeuksia. Arvioinnin ja jakson perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Tarvittaessa Onnelassa on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen, kriisitilanteisiin vastaavaan perhekuntoutukseen osastolla.

Henkilökunta

Perhekuntoutuksessa työskentelee johtaja, vastaava ohjaaja, kolme perheohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja yöhoitaja. Tiimin osaamisalueita ovat perhearviointi, MIMhavainnointi, pari- ja perheterapia, kiintymyssuhdetyöskentely, maahanmuuttaja- ja kehitysvammatyö, verkostotyö sekä muu perheiden kanssa tehtävä työ erilaisine menetelmineen. Työote perustuu avoimuuteen, dialogisuuteen, yhteistoiminnallisuuteen ja on asiakkaiden osallisuutta tukeva.

Tilat

Perhekuntoutusyksikkö toimii Oulussa Kastellin kaupunginosassa Onnelan kiinteistössä talon toisessa päädyssä. Toisella puolella toimii Onnelan perheryhmäkoti. Perhekuntoutus yksikössä on tilat neljälle perheelle. Perhehuoneissa on oma kylpyhuone ja wc. Lisäksi yksikössä on yhteiset tilat arjen ruoanlaittoon ja oleskeluun, takkahuone ja saunatilat sekä yhteiset toimintatilat verkosto- ja ryhmätyöskentelyyn.

Vapaat paikat

Perhekuntoutusyksikö Onnelassa vapautuu paikkoja seuraavan kerran elokuun 2018 alussa.

Tiedustelut

Paikkakysely-Onnela@pelastakaalapset.fi
p. 046 920 5431
Perhekuntoutusyksikkö Onnela
Onnelantie 6, 90230 Oulu