Onnelan perhekuntoutus on tarkoitettu sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisesti asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Perhekuntoutus perustuu siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen omat voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arjen elämä perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Tavoitteena on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn kehittyminen.

Kuntouttava arki

Kuntouttava arki perustuu arjen perustoimintojen harjoitteluun sekä arjen rakenteiden luomiseen ja tukemiseen. Kuntouttavaan arkeen liittyy vanhemman ja lapsen sekä arjen että vapaa-ajan toimintojen yhteinen harjoittelu. Onnelassa hyödynnetään myös yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana. Perheet asuvat kuntoutuksen ajan Onnelassa omissa perhehuoneissa. Arjessa ruoanvalmistus ja fyysisen ympäristön puhtaanapito on kaikkien vastuulla ja asiat tehdään yhdessä perheiden ja työntekijöiden kanssa.

Yhteisöllinen arki tarjoaa kuntoutuksessa oleville perheille mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota perheiden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen.

Yhdessä perheen kanssa

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöiden kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta.

Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaisena toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on keskimäärin 3-12 kuukautta, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Arvioinnin ja jakson perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Tarvittaessa Onnelassa on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen, kriisitilanteisiin vastaavaan perhekuntoutukseen.

Henkilökunta

Perhekuntoutuksessa työskentelee johtaja, vastaava ohjaaja, kolme perheohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja yöhoitaja. Tiimin osaamisalueita ovat perhearviointi, MIM-havainnointi, pari- ja perheterapia, kiintymyssuhdetyöskentely, maahanmuuttaja- ja kehitysvammatyö, verkostotyö sekä muu perheiden kanssa tehtävä työ erilaisine menetelmineen. Työote perustuu avoimuuteen, dialogisuuteen, yhteistoiminnallisuuteen ja on asiakkaiden osallisuutta tukevaa.

Tilat

Perhekuntoutusyksikkö toimii Oulussa Kastellin kaupunginosassa Onnelan kiinteistössä talon toisessa päädyssä. Perhekuntoutus yksikössä on tilat neljälle perheelle. Perhehuoneissa on oma kylpyhuone ja wc. Lisäksi yksikössä on yhteiset tilat arjen ruoanlaittoon ja oleskeluun, takkahuone ja saunatilat sekä yhteiset toimintatilat verkosto- ja ryhmätyöskentelyyn.

Vapaat paikat

Perhekuntoutusyksikkö Onnela lopettaa laitosmuotoisen perhekuntoutustoiminnan 31.3.2019. Perhekuntoutustiimi jatkaa toimintaa kotiin tehtävällä perhekuntoutuksella.

Tiedustelut

Paikkakysely-Onnela@pelastakaalapset.fi
Seija Matinlassi-Röntynen, yksikön johtaja p. 046 920 5431 tai

Sointu Lahdenperä, vastaava ohjaaja p. 050 326 4595

Perheohjaajat (tavoitettavissa vuorokauden ympäri) p. 046 920 5104

Psykiatrinen sairaanhoitaja p. 050 468 3636

Osoite:
Perhekuntoutusyksikkö Onnela
Onnelantie 6, 90230 Oulu