Perhekuntoutusyksikkömme Suvikumpu Turussa ja Tyrsky Vantaalla ovat tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään tai esimerkiksi lapsen kotiutus sijaishuollosta mahdollistuu.

Laitosmuotoisen kuntoutuksen lisäksi tarjoamme perheen omassa toimintaympäristössä toteuttavaa kotiin tehtävää perhekuntoutusta. Kotiin tehtävä perhekuntoutus muodostuu samoista elementeistä kuin kuntoutusyksikössä tehtävä työ, mutta kuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa ja toimintaympäristössä. Tavoitteena on perheen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn vahvistuminen. Vanhempia tuetaan pohtimaan omia ja lapsensa tunteita ja käyttäytymisen vaikutuksia ja syitä. Kuntouttava arki perustuu päivittäisten askareiden ja vapaa-ajan toimintojen yhteiseen harjoitteluun, arjen rakenteiden ja päivärytmin luomiseen sekä perheen omien voimavarojen löytämiseen.

Kaikessa työssämme on olennaista että perhe on alusta lähtien aktiivisesti mukana omien kuntoutustavoitteiden suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöiden kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Perheen mielipiteen kuuleminen, huomioon ottaminen ja osallistaminen ovat keskeisellä sijalla muutosprosessin aikaansaamiseksi ja perheen voimavarojen löytämiseksi. Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Tällä hetkellä perhekuntoutusta kotona voi saada aluetoimistomme kautta Jyväskylässä (Keski-Suomen aluetoimisto),  Joensuussa (Itä-Suomen aluetoimisto), Oulussa, sekä Suvikummun perhekuntoutusyksikön kautta (Turun seutu). 13.5.2019 lukien kotiin tehtävää perhekuntoutusta on tarjolla myös Etelä-Suomen alueella! 

Tiedustelut kotiin tehtävästä perhekuntoutuksesta:

Vapaat paikat

Tyrskyssä on vapautumassa yksi paikka marraskuun puolivälissä

Tiedustelut: