Perhekuntoutusyksikkömme Suvikumpu Turussa, Tyrsky Vantaalla ja Onnela Oulussa ovat tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään tai esimerkiksi lapsen kotiutus sijaishuollosta mahdollistuu.

Laitosmuotoisen kuntoutuksen lisäksi tarjoamme perheen omassa toimintaympäristössä toteuttavaa kotiin tehtävää perhekuntoutusta. Kotiin tehtävä perhekuntoutus muodostuu samoista elementeistä kuin kuntoutusyksikössä tehtävä työ, mutta kuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa ja toimintaympäristössä. Tällä hetkellä perhekuntoutusta kotona voi saada aluetoimistomme kautta Jyväskylässä (Keski-Suomen aluetoimisto),  Joensuussa (Itä-Suomen aluetoimisto),Oulussa, sekä Suvikummun perhekuntoutusyksikön kautta (Turun seutu).

Tiedustelut kotiin tehtävästä perhekuntoutuksesta:

Vapaat paikat

Tyrskyssä on vapaa paikka pienelle 2-3 hengen perheelle.

Onnelassa on vapaa paikka yhdelle perheelle.

Suvikummun ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa on yksi paikka vapautumassa. Kotiin tehtävässä työssä on paikka yhdelle perheelle.

Tiedustelut: