AJANKOHTAISTA

Lue Suvikummun kuulumiset täältä.

PERHEKUNTOUTUS

Perheen elämässä voi joskus tulla eteen tilanne, jossa omat voimavarat ovat vähissä. Arki saattaa tuntua raskaalta, lasten kasvatuksessa on pulmia ja oma vanhemmuus koetaan haastavana.

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen.   Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä.  Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla.

Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 3-12 kuukautta.

Suvikummun palveluihin kuuluu myös 3 kuukauden pituinen arviointijakso, jonka aikana kartoitetaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma tulevaisuutta ajatellen.

HENKILÖKUNTA

Suvikummun työryhmään kuuluu 8 perheohjaajaa, yksikön vastaava/sosiaalityöntekijä sekä yhteinen johtaja lastenkoti Suvilinnan kanssa. Kaikilla ohjaajilla on AMK-tasoinen tutkinto joko sosiaali- tai terveysalalta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja perheterapeutti. Päivä- ja ilta-aikaan töissä on aina vähintään kaksi ohjaajaa, sunnuntaita lukuun ottamatta. Öisin turvallisuudesta vastaavat vuorotellen kaksi yötyöntekijää.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi työntekijöillä on monenlaista täydennys- ja menetelmäkoulutusta vuorovaikutustyöskentelyyn. Yksittäisten koulutusten lisäksi Pelastakaa Lapset ry järjestää yhteisiä koulutuksia ja vertaistapaamisia muiden yksiköiden kanssa. Suvikummun työryhmä saa säännöllistä konsultaatiota järjestön lasten- ja nuortenpsykiatrilta.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan säännöllisen ryhmä- ja yksilötyönohjauksen sekä tiimipäivien avulla.

TILAT

Suvikumpu sijaitsee Turussa, Hirvensalon saaressa omalla merenrantatontilla. Rakennus on yksitasoinen rivitaloasunto, joka otettiin käyttöön alkuvuonna 2013. Talon edustalla on iso nurmikko ja lasten leikkialue leikkivälineineen. Turun keskustaan on matkaa noin 9 km ja paikallisliikenteen bussipysäkki on noin 400 metrin päässä.

Suvikummussa on 5 asuntoa perheille ja yksi ohjaajien yhteisötila, Laituri. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö ja kylpyhuone. Asuntojen koot vaihtelevat 32 neliön yksiöstä 2 makuuhuoneen kolmioon perheen koon mukaan. Jokaisessa asunnossa on oma terassi. Asunnot ovat kalustettuja sekä täysin varusteltuja ja niihin voi tuoda myös joitain omia pieniä tavaroita. Kuntoutuksen aikana perheet huolehtivat asuntojen siivouksesta ja ruoan valmistuksesta työntekijöiden tukemana.

Yhteisötila Laiturissa pidetään mm. verkostopalaverit, yhteisölliset ruokailut ja muut toiminnot. Vieressä olevan lastenkoti Suvilinnan neuvottelu- ja ryhmätyötilat ovat myös käytettävissä perhekohtaisessa menetelmätyöskentelyssä.

KOTIIN TEHTÄVÄ PERHEKUNTOUTUS

Kotiin tehtävä perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea perheen arkeen ja vanhemmuuden taitoihin, mutta eivät tarvitse laitosmuotoista kuntoutusta. Kuntoutus muodostuu samoista elementeistä kuin Suvikummun laitoskuntoutus, mutta se toteutetaan perheen omassa kodissa. Kotiin tehtävä työ alkaa alkuarvioinnilla sekä perheen ja työntekijöiden tutustumisella ja yhteisen kuntoutussuunnitelman laatimisella. Perhe (myös lapset) on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteiden suunnittelussa ja arvioi yhdessä työntekijöiden kanssa niiden toteutumista.

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus vuonna 2012. Suvikummun perhekuntoutusyksikössä suoritettiin auditoinnit vuonna 2015, ja yksikkö sai laaduntunnustuksen 7.12.2015.

MUUT PERHEKUNTOUTUSYKSIKÖT

Pelastakaa Lapsilla on perhekuntoutusyksikkö Tyrsky Vantaalla.

VAPAUTUVAT PAIKAT

Suvikummun ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa ovat paikat nyt täynnä. Kotiin tehtävässä työssä on paikka yhdelle perheelle.

TIEDUSTELUT JA PAIKKAKYSELYT

Tiimin vastaava Johanna Rajalin, s-posti: johanna.rajalin@pelastakaalapset.fi
p. 040 8354632

Johtaja Eija Järviö, s-posti: eija.jarvio@pelastakaalapset.fi
p. 050 443 5559

Suvikumpu, ohjaajat  p. 050 4339791

Perhekuntoutus Suvikumpu
Suvilinnantie 29
20900 Turku

 

perhekuntoutus_pienet_kuvat