Valmennus auttaa tekemään päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä

Sijaisvanhemmuutta harkitsevat perheet valmennetaan joko perhekohtaisesti tai PRIDE- ryhmävalmennuksen avulla. Sijaisvanhemmuus on haastavaa, joten vanhemmuus edellyttää erityisiä tietoja ja taitoja. PRIDE -valmennuksessa nämä tiedot ja taidot tarkoittavat seuraavia valmiuksia:

 • suojella ja hoivata lasta
 • tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
 • tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
 • sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
 • tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

PRIDE -valmennuksessa perheiden soveltuvuutta sijaisvanhemman tehtävään arvioidaan PRIDE-valmiuksien kautta ja arviointi perustuu PRIDE-kouluttajien ja osallistujan yhteiseen arviointiin. PRIDE-kouluttajina Pelastakaa Lapsilla toimii aina perhehoidon sosiaalityöntekijä parinaan kokenut sijaisvanhempikouluttaja

PRIDE -valmennuksen tavoitteena on:

 • antaa riittävästi tietoa sijaisvanhemmuudesta niin, että valmennukseen osallistuva voi tehdä tietoisen päätöksen ryhtymisestään tehtävään
 • taata jokaiselle sijaisperhettä tarvitsevalle lapselle mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja saada yksilöllisiä tarpeita vastaava hoito ja huolenpito perheessä

PRIDE –ryhmävalmennus, johon osallistuu yleensä 4-6 perhettä yhtäaikaisesti, sisältää:

 • yhdeksän valmennustapaamista, yht. 27 tuntia, 3-4 kuukauden aikana
 • vähintään kolme henkilökohtaista tapaamista PRIDE-kouluttajien kanssa
 • PRIDE-kotitehtävät ja mahdolliset kehitystehtävät

PRIDE -valmennuksen yhdeksän tapaamista (yht. 27 tuntia)

 1. Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen
 • Mitä PRIDE -valmennus on?
 • PRIDE -valmennuksen yhteys lastensuojeluun
 1. Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen – perheen oikeus tiimiin    
 • Pysyvyyden ja jatkuvuuden merkitys sijoitetulle ja adoptoidulle lapselle
 • Yhteistyön ja tiimin tuen merkitys perhehoidossa ja adoptiossa
 • Sijaissisaruus
 1. Lapsen tarve kiintymykseen
 • Lapsen kehitys ja kiintymyksen merkitys
 • Kehitykselliset viiveet – syitä ja vaikutuksia
 • Sitoutuminen ja kiintymys
 1. Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
 • Menetys ja suru
 • Menetyksistä selviytyminen
 1. Lapsen oikeus perhesuhteisiin
 • Lapsi ja perhesuhteet
 • Lastensuojelun keinot luoda pysyvyyttä ja jatkuvuutta lapsen elämään
 1. Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja turvallisiin rajoihin
 • Lapsen hoidon ja kasvatuksen tarkoitus ja tavoite
 • Kasvatuksen haasteellisuuden ymmärtäminen
 • Toimiva kasvatus
 1. Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja adoptiosta
 • Paneelikeskustelu
 1. Muutokseen valmistautuminen
 2. Perhehoitajan (sijaisvanhemman) asema

Niissä tilanteissa, joissa ryhmävalmennus ei ole mahdollista, valmennamme perheitä myös perhekohtaisesti. Pelastakaa Lasten perhekohtaisen valmennuksen sisältö noudattelee PRIDE -ryhmävalmennuksen teemoja ja sisältää

 • 5-8 tapaamista perheen kanssa.
 • kotitehtäviä ja mahdollisia kehitystehtäviä
 • kaksi teemoitettua ryhmäkertaa (3 tuntia/kerta)
 • yhteisen arvioinnin sijaisperheeksi ryhtymisestä

Lisätietoa järjestettävistä PRIDE -valmennuksista saat Tapahtumat -osiosta tai suoraan oman alueen Pelastakaa Lasten aluetoimistosta.

Valmennusta sukulaisille ja läheisille, jotka harkitsevat ryhtymistä lapsen sijaisvanhemmiksi

Perhehoidon sosiaalityöntekijät järjestävät myös läheisverkosto- ja läheissijaisvanhemmuutta harkitsevien valmennusta ja arviointia. Valmennus ja arviointi tehdään parityönä.