Perhehoitopalvelumme kokonaisuus sisältää perhehoidon eri vaiheisiin liittyviä asiantuntijapalveluita, valmennusta sijaisperheille, sijoitusvaiheen työskentelyä sekä perhehoidon tukea.

Sijaisperheemme tarjoavat lapselle kodin joko lyhyt- tai pitempiaikaisesti.

Perhehoito- mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon lapselle

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella sijaisperheessä silloin, kun puutteet lapsen huolenpidossa, kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Perhehoidon tavoitteena on edistää lapsen perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä, sekä antaa lapselle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidosta on vuoden 2012 alusta tullut ensisijainen sijoitusmuoto lapsen sijaishuollossa.

Lue lisää lastensuojelun perhehoitoon liittyvistä laki- ja työprosesseista Lastensuojelun käsikirjasta!  Sijaisperheeksi ryhdyttäessä lapsen kotikunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen jossa määritellään perheiden oikeudet ja velvollisuudet sekä mm. perheille maksettavat korvaukset.

Voit lukea lisää sosiaalityöntekijöiden, lasten ja nuorten, vanhempien sekä sijaisvanhempien kokemuksista perhehoidosta raportistamme Terveisiä täältä kodista!”. Raportti on kooste kyselystä, jonka toteutimme omassa toiminnassamme mukana oleville edellä mainituille tahoille. Kyselyn tarkoituksena oli koota yhteen eri osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia perhehoidosta, perhehoidon aikaisen tuen toteutumisesta ja kehittämistarpeista sekä yleisesti niistä edellytyksistä, joilla perhehoito Suomessa toteutuu lapselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Pelastakaa Lapset perhehoidon toteuttajana

Työmme perustana on lapsen tarve turvallisiin kiintymyssuhteisiin ja lähtökohtanamme on löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen sijaisperhe sekä tukea lasta ja sijaisperhettä perhehoidon aikana vaativissakin tilanteissa. Pelastakaa Lapset ry voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta. Pelastakaa Lapset ry on perhehoidon erityisosaaja ja tukemme piirissä on vuosittain noin 200 perhehoidossa kasvavaa lasta tai nuorta sekä noin 150 sijaisperhettä.

Yhteistyökumppaneillemme vuonna 2015 tehdyn kyselyn mukaan olemme ammattitaitoinen, luotettava ja arvostettu perhehoidon toimija sekä sosiaalitoimen että sijaisvanhempien keskuudessa.

Pelastakaa Lapsilla on viisi aluetoimistoa, jotka toteuttavat sekä lyhyt- että pitempiaikaista lastensuojelun perhehoitoa sekä perhehoidon erityisosaamiseen liittyviä toimeksiantoja perhehoidon erivaiheissa. Perhehoidon palveluihimme kuuluvat sijaisperheiden rekrytointi, valmennus ja arviointi, lapsen sijoitus sijaisperheeseen sekä perhehoidon aikana annettava tuki. Perhehoidon tukea voimme antaa monenlaisissa tilanteissa eri osapuolille. Katso lisää!

Perhehoidon palvelukokonaisuuteen kuuluu

 • sijaisperheiden rekrytointi ja valmennus
 • vanhemmuuden arviointi ja lapsen tilanteen arviointi sijoitustilanteessa tai perhehoidon aikana
 • läheisverkosto- ja sukulaissijoitusten arviointi ja valmennus
 • sijoittamisvaiheen työskentely eri osapuolten kanssa
 • sijoitetun lapsen tukeminen vaikeiden kokemusten käsittelyssä ja elämäntarinan eheyttämisessä
 • suunnitelmallinen työskentely sijoitetun lapsen syntymävanhempien tai muiden läheisten kanssa
 • sijaisvanhemmuuden tuki ja ohjaus
 • lapsen ja sijaisvanhempien välisen vuorovaikutuksen havainnointi (MIM) ja tuki
 • työskentely perhehoidon osapuolten välisten suhteiden rakentamiseksi ja tukemiseksi
 • täydennyskoulutukset sijaisvanhemmille
 • vertaisryhmät, leirit ja sijaisvanhempimentorit
 • sijaisvanhempien sekä lastensuojelun ammattilaisten työnohjaus ja konsultaatiot
 • lastensuojelun edunvalvojat haastavissa sijoitustilanteissa

Perhehoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvia toimintoja järjestetään sekä järjestön perhehoidon tuen piirissä oleville perheille ja lapsille että muille perhehoidon toimijoille. Katso lisätietoa palveluidemme sisällöistä ja hinnoista hinnastosta sekä tai kysy lisää aluetoimistoista.

Pelastakaa Lapset on valtakunnallinen toimija. Keskustoimiston kehittämisyksikkö ja asiantuntijat tukevat aluetoimistojen työtä sekä tekevät kehittämis- ja vaikuttamistyötä lapsen aseman parantamiseksi.