Perhehoitopalvelumme kokonaisuus sisältää perhehoidon eri vaiheisiin liittyviä asiantuntijapalveluita, valmennusta sijaisperheille, sijoitusvaiheen työskentelyä sekä perhehoidon tukea.

Sijaisperheemme tarjoavat lapselle kodin joko lyhyt- tai pitempiaikaisesti.

Pelastakaa Lapset perhehoidon toteuttajana

Työmme perustana on lapsen tarve turvallisiin kiintymyssuhteisiin ja lähtökohtanamme on löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen sijaisperhe sekä tukea lasta ja sijaisperhettä perhehoidon aikana vaativissakin tilanteissa. Pelastakaa Lapset ry voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta. Pelastakaa Lapset ry on perhehoidon erityisosaaja ja tukemme piirissä on vuosittain noin 200 perhehoidossa kasvavaa lasta tai nuorta sekä noin 150 sijaisperhettä.

Yhteistyökumppaneillemme vuonna 2016 tehdyn mukaan olemme ammattitaitoinen, luotettava ja arvostettu perhehoidon toimija sekä sosiaalitoimen että sijaisvanhempien keskuudessa.

”Pelastakaa Lasten kanssa työskentely on asiantuntevaa ja heidän työntekijän apuun voi aina luottaa. Heillä on enemmän aikaa perehtyä ongelmatilanteisiin ja tuntevat perheen hyvin. Pelastakaa Lasten työntekijällä on myös mahdollisuus konsultoida lakimiestä, jos sellainen on tarpeen”

Perhehoidon palveluihimme kuuluvat sijaisperheiden rekrytointi, valmennus ja arviointi, lapsen sijoitus sijaisperheeseen sekä perhehoidon aikana annettava tuki. Lue lisää tuesta täällä.

Lue lisää lastensuojelun perhehoitoon liittyvistä laki- ja työprosesseista Lastensuojelun käsikirjasta.  Sijaisperheeksi ryhdyttäessä lapsen kotikunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen jossa määritellään perheiden oikeudet ja velvollisuudet sekä mm. perheille maksettavat korvaukset.

Voit lukea lisää sosiaalityöntekijöiden, lasten ja nuorten, vanhempien sekä sijaisvanhempien kokemuksista perhehoidosta raportistamme Terveisiä täältä kodista!. Raportti on kooste kyselystä, jonka toteutimme omassa toiminnassamme mukana oleville edellä mainituille tahoille.

Perhehoitoon liittyvät tiedustelut aluetoimistoista.