Mitä Perheentalot ovat?

  • Perheentalot ovat kolmannen sektorin organisoimia yhteistoimintamuotoja. Ne ovat monialaisia, matalan kynnyksen toimintakokonaisuuksia, jotka vastaavat lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin.
  • Perheentalot tarjoavat palveluja ja osallistumismahdollisuuksia sekä vertaiskohtaamisia kaikille lapsiperheille.
  • Perheentalotoiminnat tukevat kunnallisia palveluja ja täydentävät perhekeskuksia, yhteisenä tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia.
  • Lue lisää: Joensuun Perheentalosta: www.joensuunperheentalo.yhdistysavain.fi
  • Kuopion Perheentalosta: www.kuopionperheentalo.fi
  • Iisalmen Perheentalo-yhteistyöstä: www.perheentalo.fi