Jokaisella nuorella on oikeuksia verkossa. Lapsen oikeudet pätevät siis myös verkkomaailmassa. Kannustamme nuoria huolehtimaan itsestään ja vaalimaan oikeuksiaan. Nuorille on tarjolla aineistoja sekä mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa, mikäli netissä tapahtuu jotakin ikävää. Voit hyödyntää nuorille suunnattuja palveluita ja aineistoja myös kouluissa ja nuorisotyössä. 

Oikeutesi netissä

Olemme tuottaneet netin oikeuksiin ja velvollisuuksiin keskittyvän tietopaketin nuorille. Yleisten ohjeiden lisäksi voit ladata tulostettavan aineiston sekä videon, jota voi vapaasti hyödyntää koulutuksissa ja oppitunneilla. Aineisto on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Tutustu aineistoon tästä.

Tunteiden verkko

Tunteiden verkko -nettimateriaali käsittelee mm. ahdistelua ja häirintää verkossa, tutustumista, luottamusta ja tunteita verkkoympäristössä, oman seksuaalisuuden esiin tuomista netissä sekä seksiin liittyvän tiedon ja keskustelun luotettavuutta. Aineisto koostuu seitsemästä videosta ja lukuaineistosta. Aineisto on suunnattu yläkoululaisille. Tutustu aineistoon tästä.

Lapset ja digitaalinen media-tiimin julkaisut

Julkaisemme säännöllisesti oppaita ja katsauksia, jotka käsittelevät lasten oikeuksia digitaalisessa mediassa, lasten seksuaalista hyväksikäyttö digitaalisissa ympäristöissä sekä nuorten digitaalista maailmaa. Tutustu niihin Julkaisut-sivulla.

Parempi internet lapsille – kansainvälinen aineistopankki

Safer Internet Centerit ympäri maailmaa ovat vuosien aikaan tuottaneet paljon opetukseen ja kasvatukseen sopivia materiaaleja. Niiden tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja hyödyntämään digitaalista ympäristöä turvallisesti sekä suojata lapsen oikeuksia verkkomaailmoissa. Myös Pelastakaa Lasten tuottamia turvallisen netinkäytön materiaaleja löytyy tästä jatkuvasti päivittyvästä tietokannasta. Klikkaa aineistopankkiin tästä.