Lastensuojelupalveluiden kehittämistoiminta

Lastensuojelupalveluiden kehittämistoimintaa koordinoidaan ja toteutetaan keskustoimiston kehittämisyksikössä, jossa lastensuojelupalveluiden johtajan Riitta Hyytisen johtamassa tiimissä työskentelee kolme kehittämispäällikköä, Hanna Tulensalo, Kaisa Tervonen-Arnkil, Paula Marjomaa, lastenkotitoiminnan johtaja Anu Lehto, SILTA-toiminnan koordinaattori Pirjo Kiiskinen sekä kehittämisprojektien työntekijöitä. Järjestön lastensuojelupalveluiden kehittämistoimintaa toteutetaan yhdessä aluetoimistojen henkilöstön kanssa. Kehittämisyksikkö myös suunnittelee, koordinoi ja tukee kehittämishankkeita, joita vuonna 2016 on meneillään PePPi-hanke sekä Läheltä tueksi -hanke. Kehittämisyksikön tehtävänä on myös osallistua lastensuojelun valtakunnallisiin verkostoihin, sekä järjestön vaikuttamis- ja asiantuntijatoimintaan yhteistyössä kotimaan vaikuttamistoiminnan asiantuntijan Tiina-Maria Levamon kanssa. Lastensuojelupalveluiden kehittämistyössä ovat mukana myös lakimiespalvelun lakimies Maria Haarajoki sekä ylilääkäri, nuorisopsykiatri Kirsi Kettunen.

Mikäli sinulla on asiaa tai yhteistyöehdotus lastensuojelun kehittämistyöstä, ota rohkeasti yhteyttä!

PePPi –hanke - Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa

PePPi -hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja  Pesäpuun yhteinen hanke. Se toteutetaan RAY:n tuella ja on osa  Emma &Elias -avustusohjelmaa.

Tutustu PePPi-hankkeeseen

Läheltä tueksi – kehittämishanke 2013–2017

Pelastakaa Lasten kautta kävi tukiperheissä vuoden 2013 aikana 980 lasta, samaan aikaan tukiperhettä odotti 990 lasta.  Tukiperheitä ei löydy kaikille haluaville ja tukiperheen odotusaika on usein pitkä. Läheltä tueksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia tuen muotoja, jotta voidaan vastata paremmin perheiden tuen tarpeeseen.

Tutustu Läheltä tueksi -hankkeeseen

Isämies elämässä -hanke

Isämies elämässä on Pelastakaa Lapset ry:n 2,5-vuotinen ESR-hanke, joka käynnistyi toukokuussa 2015. Toimialueena on Pohjois-Karjala.

Lapselle on eduksi, että hänen elämässään on useampia turvallisia aikuisia. Tavoitteena on tukea ja motivoida miehiä sitoutumaan vanhemmuuteen sekä lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä. Miesten osallistuva vanhemmuus edistää myös sukupuolten tasa-arvoa.

Tutustu Isämies elämässä -hankkeseen