Keskustoimistossa Helsingissä toimii konsultaatioryhmä. Ryhmän jäsenillä on erikoistumiskoulutusta ja osaamista liittyen lastenpsykiatriaan, terapioihin, työnohjaukseen ym. Ryhmään kuuluvat asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista keskusteluapua mm. lapsiin, lapsiperheisiin, vanhemmuuteen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Katso hinnasto.

Konsultaatiokeskusteluissa asiakas tulee kuulluksi, asioita pohditaan ja tutkitaan yhdessä. Jotta mahdollisimman moni saisi aikoja, voimme konsultaatiotuntien puitteissa sitoutua vain rajallisesti työnohjausprosesseihin. Konsultaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä n. 1-5 kerran keskusteluja lasten hyväksi, se voi olla myös ohjausta ja neuvontaa. Konsultaatioita ei voi käyttää psykologisiin tai psykiatrisiin tutkimus- tai lausuntopyyntöihin eikä pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen. Konsultaatio on tarkoitettu lasten parissa ja lastensuojelussa työskenteleville ja lapsiperheille.

Konsultaatio toteutetaan Pelastakaa Lapset -Tiukula -talossa Käpylässä (Koskelantie 38, 00610 Helsinki).

Toimi näin:

Keskustoimiston ryhmälle tarkoitetut konsultaatiopyynnöt yhteystietoineen pyydetään toimittamaan kirjallisesti postin tai sähköpostin välityksellä suoraan konsulteille, minkä jälkeen sovitaan henkilökohtainen tapaaminen. Kirjaa konsultaatioaihe yleisellä tasolla ja vältä henkilötietoja sähköpostissa. Emme ehkä pysty vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, mutta tarvittaessa pyrimme ohjaamaan eteenpäin. Asiantuntijoillamme on peruskoulutuksensa lisäksi oman alansa erikoistumiskoulutuksia ja pitkä työkokemus lasten ja lapsiperheiden sekä lastensuojelun alalla. Ryhmäämme kuuluvat:

  • Kirsi Kettunen, ylilääkäri
  • Kaisa Tervonen-Arnkil, kehittämispäällikkö, psykologi, psykoterapeutti (ET), työnohjaaja. Erityisalue: mm. lastensuojelu ja adoptiot

Yhteydenotto: etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi.

Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Kaisa Tervonen-Arnkil.