Onnelan Perheryhmäkoti on 7-paikkainen kotoutumislain mukaista asumista tarjoava kodinomainen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa yksin ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille alaikäisille lapsille ja nuorille. Kodin tavoitteena on tarjota turvallinen ja tukea antava kasvuympäristö, turvata mahdollisimman hyvät edellytykset lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle sekä kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan.

Perheryhmäkodin arjessa rakennetaan lapsille ja nuorille säännöllistä päivärytmiä, säännöllisine ruokailu- ja nukkuma-aikoineen, käydään koulua ja tuetaan lapsia ja nuoria löytämään oma mieleinen harrastus.

Kodin lasten ja nuorten sekä aikuisten yhdessä muodostaman tietoisesti toimivan yhteisön tuella, lapset ja nuoret oppivat ikätasoonsa kuuluvia yhteisössä elämisen tarvittavia taitoja.

Omaohjaaja työskentely tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen tunne-/kiintymyssuhteeseen ja sitä kautta lapsen ja nuoren eheytymiseen.

Yhteystiedot:

Perheryhmäkodin johtaja  p. 046 920 5431
Ohjaajat  p. 050 326 3681 tai 050 327 1573
perheryhmakoti@pelastakaalapset.fi

Perheryhmäkoti Onnela,
Onnelantie 6, 90230 Oulu