Kodinomainen ja yhteisöllinen kasvuympäristö

Suvilinnan lastenkoti tarjoaa kodinomaisen sijaishuoltopaikan seitsemälle huostaan otetulle tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetulle 6–18-vuotiaalle lapselle. Suvilinna sijaitsee Turun Hirvensalossa, merenrannalla noin hehtaarin puistomaisella tontilla. Kolmikerroksisen täystiilitalon pinta-ala on 665m2. Matkaa Turun keskustaan on 10 km. Jokaisella lapsella on oma huone ja avarat yhteiset tilat.

Yksilöllistä hoivaa ja turvallisia kiintymyssuhteita

Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omahoitajaa, jotka ovat hänen omia aikuisiaan koko sijoituksen ajan.  Omahoitajat huolehtivat arjessa siitä, että lapsen hoito ja kasvatus Suvilinnassa toteutuu lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Omahoitajatyöskentely pohjaa kiintymyssuhdeajatteluun. Säännöllisillä omahoitajatunneilla käsitellään lapsen elämän tärkeitä asioita. Välitön vuorovaikutus, ennustettava arki ja jatkuvuus luovat turvaa.

”Lastenkodissa on välillä ollut kiperiä tilanteita, mutta täällä on mukava asua, aikuiset huolehtivat ja kuuntelevat huolia. Aikuiset tukevat koulunkäynnissä ja tulevaisuuden suunnitelmissa. Suvilinna on hyvä paikka asua ja täällä on humoristiset, hauskat ja turvalliset aikuiset.” (Lasten palautteesta)

Yhteistyö perheiden ja läheisten kanssa

Lasten yhteyksiä perheeseen tuetaan. Lapsen vanhemmat ja sisarukset voivat vierailla ja tarvittaessa yöpyä Suvilinnassa. Arjen yhteistyön lisäksi perheiden kanssa voidaan aloittaa SILTA-työskentely. Suvilinnassa työskentelee neljä koulutettua SILTA-ohjaajaa. Työskentelyssä huomioidaan myös perheiden jälleenyhdistämistavoite.

”Olen erittäin tyytyväinen Suvilinnan toimintaan kaikin puolin. Teette valtavan hyvää ja tärkeää työtä.” (Vanhempien palautteesta)
Itsenäistymisen tuki ja jälkihuolto

Suvilinnan tiloissa on kaksi harjoitteluasuntoa, joissa nuoruusikäiset voivat turvallisesti siirtyä kohti itsenäisempää elämää. Nuoruusikä tuo asteittain mukanaan lisää vapauksia, mutta myös vastuunkantoa omien asioiden suhteen. Suvilinnasta itsenäistyvillä nuorilla on myös mahdollisuus meidän jälkihuoltoomme. Jälkihuolto on järjestetty portaittain, alkuvaiheessa vahvasti tukien, mutta nuoren taitojen ja valmiuksien karttuessa tukea voidaan pikkuhiljaa keventää. Tavoitteemme on, että meillä saavutetut taidot ja valmiudet kantavat nuorta niin, että hän voisi elää onnellista, vastuullista ja itsensä näköistä aikuisuutta.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Suvilinnan henkilökunta on pitkäaikaista, koulutettua ja kokenutta. Suvilinnassa työskentelee kahdeksan hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat vastaava ohjaaja, kuusi ohjaajaa ,  sekä yhteinen johtaja Suvikummun perhekuntoutusyksikön kanssa. Työntekijämme ovat sitoutuneet sekä työhönsä että meillä asuviin lapsiin. Henkilökunnan työtä tuetaan mm:

  • Lastenpsykiatrisilla konsultaatioilla
  • Ryhmätyönohjauksella
  • Hoitosuhteen yksilötyönohjauksilla
  • Täydennyskoulutuksilla

Suvilinnan työntekijöillä on erityisosaamista perhetyöstä, perheterapiasta, erityislasten kanssa toimimisesta sekä toiminnallisista menetelmistä.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman ( SHQS) mukainen laaduntunnustus vuonna 2012 sekä uusinta-auditoinnissa 2015.

Avoimet paikat

Suvilinnassa ei ole nyt paikkoja vapaana. Seuraava paikkaa vapautuu maaliskuussa.

Yhteystiedot

Lastenkoti Suvilinna
Suvilinnantie 29
20900 Turku
Puh: 040- 487 2761
suvilinna@pelastakaalapset.fi

Johtaja Eija Järviö
Puh. 050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

kotisivut3 suvilinna uusi 2