Ajankohtaista

Lue Suvilinnan kuulumiset täältä.

Avoimet paikat

Suvilinnassa ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja. Tällä hetkellä Suvilinnan lapset ovat iältään 13 – 17 vuotiaita.

Kodinomainen ja yhteisöllinen kasvuympäristö

Suvilinna sijaitsee Turun Hirvensalossa meren rannalla, noin hehtaarin kokoisella upealla puistomaisella tontilla. Kolmikerroksisen täystiilitalon pinta-ala on 665 m2. Jokaisella lapsella on tilava oma huone ja avarat yhteiset oleskelutilat. Lapsen muuttaessa Suvilinnaan hän saa suunnitella huoneensa sisutuksen itselleen mieleiseksi. Meren läheisyys mahdollistaa uimisen ja veneilyn säiden salliessa.

Lähin alakoulu on noin 1 km:n päässä ja yläkoulu noin 5 km:n päässä. Turun keskustaan on matkaa noin 9 km. Lähin joukkoliikenteen linja-autopysäkki on noin 400 m päässä. Hirvensalossa on monia harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi kuntosali, laskettelu ym. sekä loistavat ulkoilumaastot.

Yksilöllistä hoivaa ja turvallisia kiintymyssuhteita

Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka ovat hänen omia aikuisiaan koko sijoituksen ajan.  Omaohjaajat huolehtivat arjessa siitä, että lapsen hoito ja kasvatus Suvilinnassa toteutuu lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Omaohjaajatyöskentely pohjaa kiintymyssuhdeajatteluun. Säännöllisillä omaohjaaja-ajoilla käsitellään lapsen elämän tärkeitä asioita. Välitön vuorovaikutus, ennustettava arki ja jatkuvuus luovat turvaa.

”Lastenkodissa on välillä ollut kiperiä tilanteita, mutta täällä on mukava asua, aikuiset huolehtivat ja kuuntelevat huolia. Aikuiset tukevat koulunkäynnissä ja tulevaisuuden suunnitelmissa. Suvilinna on hyvä paikka asua ja täällä on humoristiset, hauskat ja turvalliset aikuiset.” (Lasten palautteesta)

Yhteistyö perheiden ja läheisten kanssa

Lasten yhteyksiä perheeseen tuetaan. Lapsen vanhemmat ja sisarukset voivat vierailla ja tarvittaessa yöpyä Suvilinnassa. Arjen yhteistyön lisäksi perheiden kanssa voidaan aloittaa SILTA-työskentely. Suvilinnassa työskentelee neljä koulutettua SILTA-ohjaajaa. Työskentelyssä huomioidaan myös perheiden jälleenyhdistämistavoite.

”Olen erittäin tyytyväinen Suvilinnan toimintaan kaikin puolin. Teette valtavan hyvää ja tärkeää työtä.” (Vanhempien palautteesta)
Itsenäistymisen tuki ja jälkihuolto

Nuoruusikä tuo asteittain mukanaan lisää vapauksia, mutta myös vastuunkantoa omien asioiden suhteen. Suvilinnasta itsenäistyvillä nuorilla on myös mahdollisuus meidän jälkihuoltoomme. Jälkihuolto on järjestetty portaittain, alkuvaiheessa vahvasti tukien, mutta nuoren taitojen ja valmiuksien karttuessa tukea voidaan pikkuhiljaa keventää. Tavoitteemme on, että meillä saavutetut taidot ja valmiudet kantavat nuorta niin, että hän voisi elää onnellista, vastuullista ja itsensä näköistä aikuisuutta.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Suvilinnan lastenkodin toiminnasta vastaa moniammatillinen työryhmä, joka toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten vanhempien, kotikuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Suvilinnan työryhmään kuuluu 6,5 ohjaajaa, yksikön vastaava sekä yhteinen johtaja perhekuntoutus Suvikummun kanssa. Kaikilla ohjaajilla on AMK-tasoinen tutkinto ja moniammatilliseen työryhmään kuuluu mm. sairaanhoitaja, sosionomeja ja yhteisöpedagogi.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi työntekijöillä on monenlaista täydennys- ja menetelmäkoulutusta työskentelyyn. Yksittäisten koulutusten lisäksi Pelastakaa Lapset ry järjestää yhteisiä koulutuksia ja vertaistapaamisia muiden yksiköiden kanssa. Suvilinnan työryhmä saa säännöllistä konsultaatiota järjestön lasten- ja nuortenpsykiatrilta.  Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan säännöllisen ryhmä- ja yksilötyönohjauksen sekä tiimipäivien avulla.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman ( SHQS) mukainen laaduntunnustus vuonna 2012 sekä uusinta-auditoinnissa 2015.

Yhteystiedot

Lastenkoti Suvilinna
Suvilinnantie 29
20900 Turku
Puh: 040 487 2761
suvilinna@pelastakaalapset.fi

Johtaja Eija Järviö
Puh. 050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

kotisivut3 suvilinna uusi 2