KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkoti Ritvala on rakennettu v. 1961 ja sijaitsee Asikkalan kunnassa, Vääksyssä Vesijärven rannalla noin 27 km Lahdesta. Ritvalan yli 400:n neliön kiinteistö tarjoaa kodinomaisen ja monipuolisen sijaishuoltopaikan seitsemälle 7-18-vuotiaalle lapselle. Luonnonkaunis piha-alue on kahden hehtaarin suuruinen. Rannassa on rantasauna, joka on varsinkin kesäisin ahkerassa käytössä.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Omahoitajuus on keskeinen työmenetelmä lapsen kanssa työskentelyssä ja hänen ikätasoisessa kasvun tukemisessa. Ritvalassa jokaisella lapsella on nimetty omahoitaja. Omahoitajan kanssa lapsi viettää säännöllisesti aikaa ja omahoitaja pyrkii löytämään lapselle häntä miellyttäviä ja kehitystään tukevia harrastuksia.  Lapsen osallisuutta tuetaan monin keinoin, mm. viikoittaisissa lastenkokouksissa käsitellään lasten tuottamat ideat Ritvalan arjen kehittämiseksi.

Asikkalan kunta tarjoaa hyvät puitteet Ritvalan lasten koulunkäynnille. Anianpellon alakoululla ovat peruskoulun ykkös- ja kakkosluokat. Matkaa koululle on neljä kilometriä. Koululle on koulukuljetus; Ritvalan lapset haetaan sinne taksilla. Koulussa on järjestetty erillinen pienryhmäopetus. Vääksyn Aurinkovuoren koululla on luokat kolmannesta kuudenteen. Matkaa koululle on Ritvalasta 1,5 km. Vääksyn yhteiskoululla toimii yläkoulu, alakoulun välittömässä läheisyydessä. Alakoululla ja yläkoululla on erilliset pienryhmät. Lukio toimii Vääksyn yhteiskoulun yhteydessä. Muut jatko-opinnot kuten ammattikoulut, ovat Lahdessa, jonne kulkee julkinen liikenne aivan Ritvalan lastenkodin läheltä. Ritvalalla on toimiva yhteistyö Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten- ja nuortenpsykiatrian kanssa.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Ritvalan toimintaa. Kunkin lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan perheen kanssa tehtävästä työstä. Perheitä kannustetaan tulemaan vierailulle Ritvalaan. Heitä varten on myös yöpymismahdollisuus, jotta kasvatuskumppanuus lasten vanhempien ja Ritvalan aikuisten välillä vahvistuisi. Arjen yhteydenpidon lisäksi Ritvalassa tarjotaan perheelle mahdollisuus osallistua SILTA -työskentelyyn lapsen, lapsen vanhempien/läheisten ja omahoitajan kesken. SILTA -työtä ohjaavat Ritvalan henkilökunnasta koulutetut SILTA -ohjaajat.  SILTA -työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytymisen tukeminen rakentamalla SILTAA lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. Samalla SILTA rakentuu lapsen kodin ja lastenkodin välille yhteisen vuoropuhelun avulla.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Ritvala tarjoaa jälkihuoltoa lastenkodista itsenäistyville nuorille tai kuntien sosiaalitoimen osoittamille asiakkaille. Kiinteistömme alakerrassa sijaitsee omalla sisäänkäynnillä varustettu itsenäistymisasunto ja Lahdessa sijaitsee Ritvalan käytössä oleva asunto, joka niin ikään voidaan osoittaa jälkihuoltonuorelle. Jälkihuoltotyöskentely voidaan toteuttaa myös muussa sovitussa paikassa. Itsenäistymisen tukena ovat laaditut itsenäistymisen portaat, joiden mukaista työskentelyä aloitellaan omahoitajavetoisesti kun lapsi siirtyy yläkouluun.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Ritvalassa työskentelee kahdeksan hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat johtaja, vastaava ohjaaja sekä kuusi ohjaajaa. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus. Työnantaja järjestää työntekijöille säännöllisesti ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta. Työryhmästä löytyy viideltä ohjaajalta SILTA-ohjaajan koulutus, yhdeltä neuropsykiatrinen valmentajaosaaminen ja yhdellä ohjaajalla on perhe- ja psykoterapian valmentavat opinnot käytynä. Työryhmän vahvuuksina näemme erätaito-, kädentaito- sekä valokuvausosaamista. Henkilökunnan lääke- ja ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla. Ryhmätyönohjaukset toteutuvat säännöllisesti samoin johtajalle ja omahoitajille on mahdollistettu yksilötyönohjaukset.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnalle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus jo kahdesti, viimeksi 07.12.2015. Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien laadunvarmistamisessa käytetään SHQS-kriteeristöä, jonka pohjalta suoritetaan säännöllistä itsearviointia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Lastenkodin toiminnan arvioinnin välineenä käytetään myös vuosittain toistuvaa palautekyselyä lapsille, vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille.

VAPAAT PAIKAT

Ritvalassa ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja.

YHTEYSTIEDOT

Lastenkoti Ritvala
Joutsenkuja 25
17200 Vääksy
puh/fax (03) 766 1151
gsm 040-5605145
ritvala@pelastakaalapset.fi

Johtaja Kaisa Heikkilä
Puh. 040 7691 764
kaisa.heikkila@pelastakaalapset.fi

SAM_2379

IMG_0041ritvla uusi3 600px

IMG_0001 ritvla uusi 7 600px IMG_0015 ritvala uusi 2 600px  IMG_0042 ritvala uusi 4 600px IMG_0044 ritvala uusi 5 600px IMG_0046 ritvala uusi 6 600px keittiö 2 400px