AJANKOHTAISTA

Lue Ritvalan kuulumiset täältä.

VAPAAT PAIKAT

Päivitetty: 5.6.2020

Lastenkoti Ritvalassa ei ole vapaita paikkoja. Paikkakyselyt: Jenni Tulonen 0407691764.

KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkoti Ritvala on rakennettu v. 1961 ja sijaitsee Asikkalan kunnassa, Vääksyssä Vesijärven rannalla noin 27 km Lahdesta. Ritvalan yli 400:n neliön kiinteistö tarjoaa kodinomaisen ja monipuolisen sijaishuoltopaikan seitsemälle 7-18-vuotiaalle lapselle. Luonnonkaunis piha-alue on kahden hehtaarin suuruinen. Rannassa on rantasauna, joka on varsinkin kesäisin ahkerassa käytössä.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Omahoitajuus on keskeinen työmenetelmä lapsen kanssa työskentelyssä ja hänen ikätasoisessa kasvun tukemisessa. Ritvalassa jokaisella lapsella on kaksi nimettyä omahoitajaa. Omahoitajan kanssa lapsi viettää säännöllisesti aikaa ja omahoitaja pyrkii löytämään lapselle häntä miellyttäviä ja kehitystään tukevia harrastuksia.  Lapsen osallisuutta tuetaan monin keinoin, mm. viikoittaisissa yhteisökokouksissa käsitellään lasten tuottamat ideat Ritvalan arjen kehittämiseksi.

Asikkalan kunta tarjoaa hyvät puitteet Ritvalan lasten koulunkäynnille. Anianpellon alakoululla ovat peruskoulun ykkös- ja kakkosluokat. Matkaa koululle on neljä kilometriä. Koululle on koulukuljetus; Ritvalan lapset haetaan sinne taksilla. Koulussa on järjestetty erillinen pienryhmäopetus. Vääksyn Aurinkovuoren koululla on luokat kolmannesta kuudenteen. Matkaa koululle on Ritvalasta 1,5 km. Vääksyn Yhteiskoululla toimii yläkoulu, alakoulun välittömässä läheisyydessä. Alakoululla ja yläkoululla on erilliset pienryhmät. Lukio toimii Vääksyn Yhteiskoulun yhteydessä. Muut lähimmät jatko-opintopaikat sijaitsevat Lahdessa, jonne kulkee julkinen liikenne aivan Ritvalan lastenkodin läheltä. Ritvalalla on toimiva yhteistyö Päijät-Hämeen keskussairaalan lasten- ja nuortenpsykiatrian kanssa.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Ritvalan toimintaa. Kunkin lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan perheen kanssa tehtävästä työstä. Perheitä kannustetaan tulemaan vierailulle Ritvalaan. Heitä varten on myös yöpymismahdollisuus, jotta kasvatuskumppanuus lasten vanhempien ja Ritvalan aikuisten välillä vahvistuisi. Arjen yhteydenpidon lisäksi Ritvalassa tarjotaan perheelle mahdollisuus osallistua SILTA -työskentelyyn lapsen, lapsen vanhempien/läheisten ja omahoitajan kesken. SILTA -työtä ohjaavat Ritvalan henkilökunnasta koulutetut SILTA -ohjaajat.  SILTA -työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytymisen tukeminen rakentamalla SILTAA lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. Samalla SILTA rakentuu lapsen kodin ja lastenkodin välille yhteisen vuoropuhelun avulla.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Ritvala tarjoaa jälkihuoltoa lastenkodista itsenäistyville nuorille. Kiinteistömme alakerrassa sijaitsee omalla sisäänkäynnillä varustettu itsenäistymisasunto, jossa Ritvalan nuoret pääsevät harjoittelemaan itsenäistymistä. Itsenäistymisen tukena ovat laaditut itsenäistymisen portaat, joiden mukaista työskentelyä aloitellaan omahoitajavetoisesti, kun lapsi siirtyy yläkouluun.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Ritvalassa työskentelee kahdeksan hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat johtaja, vastaava ohjaaja sekä kuusi ohjaajaa. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä vuosien kokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Työnantaja järjestää työntekijöille säännöllisesti ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta ja tukee henkilöstön oma-aloitteista kouluttautumista työn  ohessa. Työryhmän vahvuuksina näemme toiminnallisuuden ja aktiivisuuden sekä pitkän kokemuksen lastensuojelun sijaishuoltotyöstä. Perheiden kanssa tehtävä työskentely ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa ovat vahvuuksiamme. Henkilökunnan turvallisuus-, lääke- ja ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla. Ryhmätyönohjaukset toteutuvat säännöllisesti kuukausittain, joiden lisäksi työntekijöille on mahdollistettu yksilötyönohjaukset. Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri, nuorisopsykiatri Kirsi Kettunen toimii työryhmän konsultoijana ja ylilääkärin konsultaatioita järjestetään kuukausittain.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotitoiminnalle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus jo kahdesti, viimeksi 14.12.2018. Pelastakaa Lapset ry:n lastenkotien laadunvarmistamisessa käytetään SHQS-kriteeristöä, jonka pohjalta suoritetaan säännöllistä itsearviointia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Lastenkodin toiminnan arvioinnin välineenä käytetään myös vuosittain toistuvaa palautekyselyä lapsille, vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille.

YHTEYSTIEDOT

Lastenkoti Ritvala
Joutsenkuja 25
17200 Vääksy
puh/fax (03) 766 1151
puh. 040 560 5145
ritvala@pelastakaalapset.fi

Johtaja Jenni Tulonen
Puh. 040 769 1764
jenni.tulonen@pelastakaalapset.fi

SAM_2379

IMG_0041ritvla uusi3 600px


IMG_0042 ritvala uusi 4 600px IMG_0044 ritvala uusi 5 600px IMG_0046 ritvala uusi 6 600px