KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Tirlittan  on seitsemänpaikkainen erityislastenkoti  7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Lastenkotimme sijaitsee Kauniaisissa rauhallisella ja kauniilla pientaloalueella. Kodikas  omakotitalo on kolmessa kerroksessa; jokaiselle lapselle on omat huoneet yläkerrassa ja alakerrassa on kaikkien käytössä olevia yhteisiä tiloja.  Lastenkodissamme  on oma aurinkoinen piha, jossa lapset ja henkilökunta viettävät aikaa yhdessä pelaillen, leikkien, grillaillen sekä kasvimaata hoitaen.  Ympäristössämme  on kauniit ulkoilumaastot ja lähellä  on mukavia  uima- ja kalastuspaikkoja sekä leikki- ja urheilupuistoja.  Nuuksion kansallispuiston ulkoilualueet  ovat lyhyen ajomatkan päässä.

Tirlittanissa pidämme  tärkeänä lasten yhdessä toimimista ja lapsen osallisuutta.  Lastenkodissa meillä on joka maanantai lastenkokoukset ja muina arkipäivinä yhteinen sohvahetki, joihin  kaikki lapset ja paikalla olevat aikuiset osallistuvat. Yhteisissä kokouksissa käsittelemme lastenkodin arkisia asioita ja suunnittelemme  tulevaa.  Jokainen lapsi voi tuoda kokouksiin itselleen tärkeitä asioita.  Tavoitteemme on,  että kokousten  ilmapiiri on niin turvallinen,  että lapset uskaltavat tuoda kokouksiin vaikeitakin asioita.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Jokaisella lapsella on Tirlittanissa oma nimetty omahoitaja. Tavoitteemme  on turvallisen kiintymyssuhteen luominen lapsen ja omahoitajan välille. Lapselle on varattu kahdenkeskistä aikaa oman omahoitajan kanssa, jolloin on mahdollista lähteä viettämään aikaa yhdessä lastenkodin ulkopuolelle.

Lapsen nimetty omahoitaja tekee  lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman yhdessä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa. Me koko lastenkodin henkilökunta huolehdimme yhdessä   kaikkien  lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista.  Haluamme kiinnittää huomioita lapsen vahvuuksiin ja lähdemme työskentelyssä vahvistamaan lapsen jo olemassa olevia voimavaroja. Tavoitteemme on, että jokainen Tirlittanissa asuva lapsi tulee kuulluksi ja on osallisena omien asioiden hoidossa.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Tirlittaniin sijoitettujen lasten perheiden ja muiden lasten läheisten kanssa tehtävä työ on meille tärkeää. Lapsen omahoitaja tekee  tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa ja ottaa heitä mahdollisimman paljon mukaan lapsen arjen suunnitteluun ja elämään. Lasten vanhemmat, läheiset ja kaverit ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan Tirlittanissa.

Tirlittanissa teemme SILTA-työtä lapsen ja lapsen vanhempien/läheisten kanssa. SILTA-työ tukee Tirlittanissa tehtävää työtä ja auttaa lapsen elämäntarinan eheytymisessä.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Tavoitteenamme on, että nuori saa hyvät taidot  itsenäiseen elämään. Pienin askelin yhdessä  omahoitajan kanssa harjoitellaan itsenäistymiseen liittyviä taitoja ja tuetaan nuorta vähitellen  omatoimisuuteen. Arjen taitojen lisäksi opetellaan yhdessä aikuisen kanssa rahan käyttöä ja asioiden hoitoa. Tirlittanilla on käytössä lähistöllä itsenäistymisasunto, jossa nuorella on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Tirlittanissa lasten kanssa työskentelee yhdeksän hengen moniammatillinen tiimi: johtaja, vastaava ohjaajaa, viisi sosiaalialan koulutuksen saanutta ohjaajaa ja kaksi sairaanhoitajaa. Koko henkilökunta on  osallistunut meille  räätälöityihin  koulutuksiin,  joiden tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan psykiatrista ja neuropsykiatrista osaamista. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseksi jokaisella työtekijällä on henkilökohtainen työnohjaus. Lisäksi koko työryhmä osallistuu yhteiseen ryhmätyönohjaukseen.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Tavoitteemme on tehdä laadukasta työtä ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden Pelastakaa Lasten lastenkotien kanssa. Lastenkodit ovat saaneet laaduntunnustuksen ja laatua pidetään yllä sekä ulkoisilla että sisäisillä auditoinneilla. Lisäksi teemme vuosittain palautekyselyt lapsille, lasten vanhemmille sekä sosiaalityöntekijöille. Saamamme palautteen otamme huomioon toimintamme kehittämisessä.

KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN

Tirlittanissa asuvat lapset/nuoret käyvät koulua omien mahdollisuuksiensa mukaan. Teemme tiivistä yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa luodaksemme parhaat mahdolliset edellytykset lapsen oppimiselle.

PSYKIATRINEN OSAAMINEN

Tirlittan on erityislastenkoti ja hoidamme psykiatrisesti oireilevia lapsia. Teemme tiivistä   yhteistyötä  sekä lapsi- että nuorisopsykiatristen hoitotahojen kanssa ja  hyödynnämme  heiltä saatuja tietoja ja taitoja lasten/nuorten  hoidossa.  Pelastakaa Lasten oma  nuorisopsykiatri on työryhmämme käytettävissä ja hän käy säännöllisesti konsultoimassa henkilökuntaamme.

Tirlittanista on hyvät kulkuyhteydet Espoon erityiskouluihin sekä  Jorvin sairaalakouluun. Sekä Leppävaarassa sijaitsevat lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat että Pasilan kuntoutus poliklinikka Kupoli ovat junamatkan päässä lastenkodistamme.

PIDÄMME TÄRKEÄNÄ

  • lapsen osallisuutta
  • kodinomaisuutta
  • yksilöllisyyttä
  • yhteistyötä perheiden kanssa
  • hyväksyvää ilmapiiriä
  • jatkuvuutta
  • luotettavaa ammatillisuutta
  • jatkuvaa laadun arviointia

VAPAAT PAIKAT

Erityislastenkoti Tirlittanissa ei ole vapaita paikkoja tällä hetkellä.

Yhteystiedot:

Erityislastenkoti Tirlittan
Kandidaatinkuja 1
02700 Kauniainen
040 542 4209
tirlittan@pelastakaalapset.fi

Johtaja Kaj Lähteenmäki
050 595 8312
kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi

Tirlittan_talo 600px

Tirlittan_terassi 600px

 

Tirlittan_olohuone 600px Tirlittan_ruokailuhuone 600px   Tirlittan_tv_huone 600px