AJANKOHTAISTA

Lue Kaislan kuulumiset täältä.

VAPAAT PAIKAT

Kaislassa ei paikkoja vapaana (Päivitetty 17.6.2020).

Paikkakyselyt:  Yksikön johtaja Kaj Lähteenmäki puh. 0505958312.

KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Kaisla on 7 paikkainen erityislastenkoti 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kaislassa hoidamme neuropsykiatrisesti sekä psykiatrisesti oireilevia lapsia. Teemme tiivistä  yhteistyötä sekä lapsi- että nuorisopsykiatristen hoitotahojen kanssa ja hyödynnämme heiltä saatuja tietoja ja taitoja lasten/nuorten hoidossa. Pelastakaa Lasten oma nuorisopsykiatri on työryhmämme käytettävissä ja hän käy säännöllisesti konsultoimassa henkilökuntaamme.

Kaislassa pidämme tärkeänä lasten yhdessä toimimista ja lapsen osallisuutta. Lastenkodissa meillä on säännöllisiä yhteisökokouksia, joihin kaikki lapset ja paikalla olevat aikuiset osallistuvat. Yhteisissä kokouksissa käsittelemme lastenkodin arkisia asioita ja suunnittelemme tulevaa.  Jokainen lapsi voi tuoda kokouksiin itselleen tärkeitä asioita. Tavoitteemme on, että kokousten ilmapiiri on niin turvallinen, että lapset uskaltavat tuoda kokouksiin vaikeitakin asioita.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Jokaisella lapsella on Kaislassa oma nimetty omaohjaaja työpari. Tavoitteemme on turvallisen kiintymyssuhteen luominen lapsen ja omaohjaajien välille. Lapselle on varattu kahdenkeskistä aikaa omaohjaajan kanssa, jolloin on mahdollista lähteä viettämään esim. aikaa yhdessä lastenkodin ulkopuolelle.

Lapselle nimetty omaohjaaja-työpari tekee lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman yhdessä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa. Koko lastenkodin henkilökunta huolehtii yhdessä kaikkien lasten kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Haluamme kiinnittää huomioita lapsen vahvuuksiin ja lähdemme työskentelyssä vahvistamaan lapsen jo olemassa olevia voimavaroja. Tavoitteemme on, että jokainen Kaislassa asuva lapsi tulee kuulluksi ja on osallisena omien asioiden hoidossa.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Kaislaan sijoitettujen lasten perheiden ja muiden lasten läheisten kanssa tehtävä työ on meille tärkeää. Lapsen omaohjaaja-työpari tekee tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa ja ottaa heitä mahdollisimman paljon mukaan lapsen arjen suunnitteluun ja elämään. Lasten vanhemmat, läheiset ja kaverit ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan Kaislaan.

Kaislassa teemme SILTA-työtä lapsen ja lapsen vanhempien/läheisten kanssa Silta -ohjaaja tilanteen niin mahdollistaessa. SILTA-työ tukee Kaislassa tehtävää työtä ja auttaa lapsen elämäntarinan eheytymisessä.

KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN

Kaislassa asuvat lapset/nuoret käyvät koulua omien mahdollisuuksiensa mukaan. Teemme tiivistä yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa luodaksemme parhaat mahdolliset edellytykset lapsen oppimiselle.
Kaislasta on hyvät kulkuyhteydet Kauniaisten ja Espoon erityiskouluihin sekä Jorvin sairaalakouluun. Leppävaarassa sijaitsevat lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat sekä Pasilan kuntoutus poliklinikka Kupoli on bussi tai junamatkan päässä lastenkodistamme.

PIDÄMME TÄRKEÄNÄ

lapsen osallisuutta
kodinomaisuutta
yksilöllisyyttä
yhteistyötä perheiden kanssa
hyväksyvää ilmapiiriä
jatkuvuutta
luotettavaa ammatillisuutta
jatkuvaa laadun arviointia

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Tavoitteenamme on, että nuori saa hyvät taidot itsenäiseen elämään. Pienin askelin yhdessä omahoitaja-työparin kanssa harjoitellaan itsenäistymiseen liittyviä taitoja ja tuetaan nuorta vähitellen omatoimisuuteen. Arjen taitojen lisäksi opetellaan yhdessä aikuisen kanssa rahan käyttöä ja asioiden hoitoa. Jälkihuoltoa arvioidaan ja valmistellaan lastenkoti sijoituksen loppu aikana.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Kaislan toiminnassa olevalla osastolla työskentelee yhdentoista hengen moniammatillinen tiimi: johtaja, vastaava ohjaajaa, 7 sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanutta ohjaajaa, sairaanhoitaja sekä kodinhoitaja ohjaaja. Koko henkilökunta osallistuu meille räätälöityihin koulutuksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan neuropsykiatrista- ja psykiatrista osaamista. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseksi jokaisella työtekijällä on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Lisäksi työryhmälle on ryhmätyönohjaus.

TILAT

Lastenkotimme sijaitsee Kauniaisissa rauhallisella ja kauniilla Lippajärveen rajoittuvalla alueella. Lastenkotimme on kaksikerroksinen, jossa jokaiselle lapselle on omat huoneet ensimmäisessä kerroksessa. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on harraste-, peli- ja askartelutiloja ja alakerrassa takkahuone saunatiloineen. Ympäristössämme on kauniit ulkoilumaastot ja lähellä on mukavia uima- ja kalastuspaikkoja sekä leikki- ja urheilupuistoja.  Nuuksion kansallispuiston ulkoilualueet ovat lyhyen ajomatkan päässä.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Tavoitteemme on tehdä laadukasta työtä ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden Pelastakaa Lasten lastenkotien kanssa. Lastenkodit ovat saaneet laaduntunnustuksen ja laatua pidetään yllä sekä ulkoisilla että sisäisillä auditoinneilla. Lisäksi teemme vuosittain palautekyselyt lapsille, lasten vanhemmille sekä sosiaalityöntekijöille. Saamamme palautteen otamme huomioon toimintamme kehittämisessä.

Yhteystiedot:

Erityislastenkoti Kaisla
Lippajärventie 1
02700 Kauniainen
0504750824 (osasto Ilves)
kaisla@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Kaj Lähteenmäki
050 595 8312
kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi