Raunila Jyväskylässä, Ritvala Vääksyssä ja Suvilinna Turussa ovat 7-paikkaisia kodinomaisia, kuntouttavaa sijaishuoltoa tarjoavia lastensuojelulaitoksia kouluikäisille vaativahoitoisille lapsille, jotka tarvitsevat turvallista ja tukevaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Yksiköidemme henkilökunta omaa vankan kokemuksen lastensuojelun ja sijaishuollon kentältä. Heidän osaamistaan sekä ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen sekä säännöllisten yksilö -ja ryhmätyönohjausten ja nuorisopsykiatrin konsultaatioiden keinoin.

Erityisyksiköt:

Erityislastenkoti Kaisla Kauniaisissa on erityislastenkoti 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Erityisnuorisokoti Pärske Vantaalla on tarkoitettu neuropsykiatrisesti erityistarpeisille ja/tai lievästi kehitysvammaisille 12-18 -vuotiaille lapsille.

Lastensuojelulaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulujen kanssa. Työskentelyssä painotamme lasten ja perheiden aktiivista osallisuutta ja huomioimme lastensuojelulain mukaisen tavoitteen perheen jälleen yhdistämisestä.  Yksiköissämme on käytössä SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi. Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa koulutettujen SILTA –ohjaajien toimesta.

Lastenkotitoiminnalle on myönnetty kolme kertaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Työmme korkea laatu, sekä vaikuttavuus on meille kunnia-asia.

Vapaat paikat:

Ritvalan lastenkodissa on yksi vapaa paikka.

Tiedustelut:

Suoraan lastenkodin johtaja Jenni Tulonen 0407691764 jenni.tulonen@pelastakaalapset.fi

 

Katso video lastenkodissa kasvaneesta Anssista:

JULKAISUT

Kiinnipito lastenkodissa, Susanna Hoikkala

Lastenkotitoiminnan kehittäminen Pelastakaa Lapset ry: lastenkodeissa LASTEN PALAUTTEIDEN POHJALTA, Piritta Ahonen, Helsingin yliopisto