Raunila Jyväskylässä, Ritvala Vääksyssä ja Suvilinna Turussa ovat 7-paikkaisia kodinomaisia, kuntouttavaa sijaishuoltoa tarjoavia lastensuojelulaitoksia vaativahoitoisille lapsille, jotka tarvitsevat turvallista ja tukevaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Yksiköidemme henkilökunta omaa vankan kokemuksen lastensuojelun ja sijaishuollon kentältä. Heidän osaamistaan sekä ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen sekä säännöllisten yksilö -ja ryhmätyönohjausten ja nuorisopsykiatrin konsultaatioiden keinoin.

Erityisyksiköt:

Erityislastenkoti Kaisla Kauniaisissa on erityislastenkoti 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Erityisnuorisokoti Pärske Vantaalla on tarkoitettu neuropsykiatrisesti erityistarpeisille ja/tai lievästi kehitysvammaisille 12-18 -vuotiaille lapsille.

Lastensuojelulaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulujen kanssa. Työskentelyssä painotamme lasten ja perheiden aktiivista osallisuutta ja huomioimme lastensuojelulain mukaisen tavoitteen perheen jälleen yhdistämisestä.  Yksiköissämme on käytössä SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi. Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa koulutettujen SILTA –ohjaajien toimesta.

Lastenkotitoiminnalle on myönnetty kolme kertaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Työmme korkea laatu ja vaikuttavuus on meille kunnia-asia.

Vapaat paikat:

Suvilinnan lastenkodissa on yksi paikka vapaana.

Jyväskylässä Raunilassa on yksi paikka vapaana ja seuraava vapautuu 15.6.2020.

Tiedustelut:

Ritvala: Lastenkodin johtaja Jenni Tulonen 0407691764 jenni.tulonen@pelastakaalapset.fi

Kaisla: Lastenkodin johtaja Kaj Lähteenmäki 0505958312 kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi

Raunila: Lastenkodin johtaja Anita Piirainen p. 040 7578 222 anita.piirainen@pelastakaalapset.fi

Suvilinna: Lastenkodin johtaja Eija Järviö p. 050 4435559 eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Katso video lastenkodissa kasvaneesta Anssista: