Lastenkotien vapaat paikat

 • Pelastakaa Lasten sijaishuollon yksiköissä ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja
 • Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä on yksi paikka vapaana

Tiedustelut ja paikkavaraukset palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto p. 040 7393 474 tai sähköpostitse anu.lehto@pelastakaalapset.fi

KODINOMAINEN JA YHTEISÖLLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Pelastakaa Lasten lastenkodit ovat 7-paikkaisia sijaishuoltoa tarjoavia kodinomaisia lastensuojelulaitoksia.  Lastenkodit ovat tarkoitettu kouluikäisille lapsille silloin, kun lapsi tarvitsee turvallista ja hoitavaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi.

Pelastakaa Lapsilla on kolme lastenkotia, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Vääksyssä ja Turussa.

Kauniaisissa toimii erityislastenkoti Tirlittan, joka on erikoistunut psyykkisesti oireilevien lasten hoitoon.

Nuorisokoti Pärske toimii Vantaalla ja on erikoistumassa neuropsykiatrisesti oireilevien ja lievästi kehitysvammaisten yli 12 -vuotiaiden lasten hoitoon.

Turussa Suvilinnan lastenkodin kanssa samassa pihapiirissä toimii Suvikummun perhekuntoutusyksikkö.

Samaan kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Espoossa toimiva Kauklahden tukiasumisyksikkö sekä Oulussa toimiva Onnelan ryhmäkoti alaikäisille yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille.

YKSILÖLLISTÄ HOIVAA JA TURVALLISIA KIINTYMYSSUHTEITA

Usein lapsilla on aikaisempia lastensuojelun sijoituksia ja osa lapsista tulee lasten- tai nuorisopsykiatrisesta osastohoidosta.

Tavoitteena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle. Kohtaamme jokaisen lapsen ainutlaatuisena yksilönä, kuulemme lasta, osallistamme häntä oman elämänsä suunnitteluun ja otamme huomioon hänen tarpeensa ja voimavaransa. Omahoitajasuhteen avulla on mahdollisuus turvalliseen kiintymyssuhteeseen ja sitä kautta lapsen ainutkertaiseen kohtaamiseen ja lapsen eheytymiseen.

YHTEISTYÖ PERHEIDEN JA LASTEN LÄHEISTEN KANSSA

Pidämme tärkeänä ylläpitää ja vahvistaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden lapselle läheisten ihmisten yhteydenpitoa ja ihmissuhteiden jatkuvuutta sekä perhettä kuntouttavaa toimintaa.

Lastenkodeissa teemme SILTA -työtä lapsen, lapsen vanhempien /läheisten ja omahoitajan kanssa. SILTA -työtä tekevät lastenkotien henkilökunnasta koulutetut SILTA -ohjaajat. SILTA -työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytymisen tukeminen rakentamalla SILTAA lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille. Samalla SILTA rakentuu lapsen kodin ja lastenkodin välille yhdessä tapahtuva vuoropuhelun avulla. Perhetyötä teemme aktiivisesti muidenkin menetelmien avulla, kunnioittaen perheen omia toiveita ja voimavarjoa.

ITSENÄISTYMINEN JA JÄLKIHUOLTO

Tavoitteena on, että nuori harjoittelee riittävän varhain ja riittävän turvallisesti niitä valmiuksia, joita hän tarvitsee lastenkodista lähtönsä jälkeen. Pelastakaa Lapsilla on käytössään itsenäistymisasuntoja, joissa nuori voi harjoitella elämänhallinnan taitoja turvallisesti. Pelastakaa Lasten lastenkodeissa on käytössä itsenäistymissuunnitelma, joka toimii pohjana jälkihuollon suunnitelmalle.

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Lastenkodin toiminnasta vastaa ammatillisesti, korkeasti koulutettu henkilökunta, jonka ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen sekä säännöllisten yksilö -ja ryhmätyönohjausten sekä nuorisopsykiatrin konsultaatioiden keinoin. Pelastakaa Lapset järjestön ylilääkäri toimii konsultoivana nuorisopsykiatrina. Lastenkotien kokonaisuutta johtaa lastenkotitoiminnan johtaja. Toiminnan tukena ovat keskustoimiston asiantuntijapalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, lakimies sekä lastenkotien johtoryhmä.

LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Lastenkotitoiminnallemme on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus 22.10.2012. Laaduntunnustus myönnettiin uudelleen 7.12.2015. Laadunvarmistamisessa käytetään SHQS -kriteeristöä, jonka pohjalta suoritamme säännöllistä itsearviointia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tukena toimivat myös vuosittain toistuvat palautekyselyt lapsille, vanhemmille ja sosiaalityöntekijöille.

PIDÄMME TÄRKEÄNÄ

 • lapsen osallisuutta
 • kodinomaisuutta
 • yksilöllisyyttä
 • yhteisöllisyyttä
 • yhteistyötä perheiden kanssa
 • hyväksyvää ilmapiiriä
 • jatkuvuutta
 • luotettavaa ammatillisuutta
 • jatkuvaa laadun arviointia

JULKAISUT

Kiinnipito lastenkodissa, Susanna Hoikkala

Lastenkotitoiminnan kehittäminen Pelastakaa Lapset ry: lastenkodeissa LASTEN PALAUTTEIDEN POHJALTA, Piritta Ahonen, Helsingin yliopisto