Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on alkanut kokeilutoimintana Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi -hankkeessa ja vakiintunut palvelumuodoksi vuoden 2017 aikana kaikkiin Pelastakaa Lasten aluetoimistoihin. Ryhmätoiminnan lähtökohta on Green Care -ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti osana toimintaa.

Kenelle

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta sopii 7-15-vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja yhteisesti ohjatusta monipuolisesta toiminnasta. Ryhmä kokoontuu perjantaista sunnuntaihin yhteensä 10 kertaa ryhmäkauden aikana. Ryhmä on lähtökohtaisesti suljettu ryhmä. Lasten ja heidän perheidensä tulee sitoutua ryhmätoimintaan koko kaudeksi.

Ryhmätoiminta sopii ryhmässä viihtyville, kaveriseuraa toivoville ja lapsille, joiden läheisten ihmisten ja kasvuympäristön tuki ei ole riittävää tai mahdollista. Ryhmästä hyötyvät erityistä tukea ja ammatillisen aikuisen ohjausta tarvitsevat lapset, jotka hyötyvät säännöllisistä rutiineista ja ohjatusta toiminnasta. Toiminnallisuus yhdistettynä eläimiin ja/tai luontoon saattaa toimia paremmin lapsilla, joille ammatilliseen keskusteluun perustuva tuki ei ole riittävää tai ei toimi.

Pieni ryhmäkoko ja ammatillisesti ohjattu toiminta mahdollistavat lapsiryhmässä olemisen ja yhteisen tekemisen muiden lasten kanssa myös erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle. Toiminnassa on tärkeää yhdessä oleminen, luonto- ja eläinavusteisuus, toisten huomioiminen sekä onnistumiset yhdessä ikätovereiden kanssa. Säännöllisesti toteutuvat ryhmäviikonloput antavat tarpeellisen hengähdyshetken myös vanhemmalle. Idea palveluun lähti tilanteista – kouluikäiset toivoivat seuraa ja erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsivat tuekseen lisää osaavia aikuisia. Aikuisia, keillä on aikaa olla heidän kanssaan sekä osaamista tukea ja kannustaa kutakin lasta yksilöllisesti. Toiminnassa yhdistyy kodikas arjen yhdessäolo, yksilöllinen tavoitteellinen toiminta, vaikuttaminen lapsen ja vanhemman keskinäiseen suhteeseen sekä lapselle mahdollisuus lapsiryhmässä ”puhjeta kukkaan” niin kaveritaidoissa kuin voimavaroja esiin nostavan toiminnan kautta itsetunnon ja itsetuntemuksen kasvun myötä.

Lasten ja ohjaajien kokemuksia lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta – lue blogikirjoitus.

Tavoitteet

  • Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
  • Yhteisöllisyys
  • Vertaisuus
  • Myönteiset kokemukset
  • Sosiaaliset-, vuorovaikutus ja tunne-taidot. Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
  • Mallioppiminen
  • Lapsen ja vanhemman välinen suhde
  • Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle
  • Koko perheen tuki
  • Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle.

Yhteistyöstä

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on Pelastakaa Lasten tuottama ilmoituksenvarainen yksityinen sosiaalipalvelu. Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa toteuttavat Pelastakaa Lapsille maaseudulla tai luontoympäristössä toimivat Green Care -taustaiset yrittäjät. Ryhmätoiminnan vastuuohjaajalla on sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammatillinen koulutustausta sekä ammattitaitoa Green Care -toiminnan toteuttamiseen. Vastuuohjaajalla on työparinaan ohjaaja. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi ohjaajaa. Kaikilla ohjaajilla tulee olla riittävästi kokemusta lasten kanssa työskentelystä.

Ryhmien koonti, toiminnan tuki ja seuranta ovat Pelastakaa Lasten aluetoimistojen työntekijöiden vastuulla. Yrittäjät vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelastakaa Lasten työntekijät valmentavat yrittäjät ja tekevät tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan toiminnan aikana. Kaikkia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus ja toimintaa toteutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaista tukea, jonka kunnat ostavat lapselle Pelastakaa Lapsilta. Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa järjestetään eri puolella Suomea ja jokaista ryhmää markkinoidaan kunnille noin puoli vuotta ennen sen alkamista. Jokainen ryhmä on teemoitettu ryhmätoimijan toimintaympäristön ja erityisosaamisen mukaan, joten ryhmäpaikkoja voi hakea lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten tarpeiden perusteella.

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Noora Ahokangas-Jore, sosiaalityöntekijä, puh. 050 401 6871

Etelä-Suomen aluetoimisto, Turun toimipiste
Kati Ansaharju, sosiaalityöntekijä, puh. 050 431 5186
Katja Hynninen, sosiaalityöntekijä, puh. 050 431 5118

Länsi-Suomen aluetoimisto
Paula Laaksonen, tukiperhetoiminnan koordinaattori, puh. 040 837 5111
Karita Pettinen, sosiaalityöntekijä, puh. 050 439 4364

Keski-Suomen aluetoimisto
Sanna Korjonen, sosiaalityöntekijä, puh. 050 472 1950
Heli Kaartinen, sosiaalityöntekijä, puh. 050 443 4529

Itä-Suomen aluetoimisto
Mervi Hakkarainen, ehkäisevän työn koordinaattori, puh. 050 433 0559
Jaana Tuupanen, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 050 448 2109
Riitta Tahvanainen, sosiaalityöntekijä, puh. 040 575 4490

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Anne Kirkonpelto, sosiaaliohjaaja, puh. 050 4329832
Erja Vainiokangas, sosiaaliohjaaja, puh. 040 526 1811