Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta lasten seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Miten Nettivihje toimii?

Nettivihjeen kautta vastaanotetaan tuhansia vihjeitä vuosittain. Kuka tahansa voi jättää nimettömän ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja jokainen vihje tarkistetaan. Kaikki laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Koska suurin osa aineistosta sijaitsee ulkomaisilla sivuilla, olemme tiivis osa kansainvälistä INHOPE-verkostoa (International Association of Internet Hotlines). INHOPE-verkostoon kuuluu 46 vihjepalvelua 41 eri maassa (1/2019). Verkoston tavoitteena on edistää lasten seksuaaliväkivaltaa kuvaavan laittoman materiaalin poistamista verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta aineistosta INHOPE – verkoston jäsenelle siihen maahan, jossa laiton aineisto sijaitsee sekä Suomessa Keskusrikospoliisille. Pelastakaa Lapset on Ecpat -verkoston kansallinen edustaja Suomessa.

Lue täältä Inhopen vuosiraportti 2018.

Lue täältä Ecpat vuosiraportti 2017-2018.

Lataa täältä Inhopen käytännessäännöt.

Kuinka vihjeet käsitellään?

Nettivihjeeseen tulevien vihjeiden käsittelyssä noudatetaan Suomen lakia sekä INHOPE – verkoston yhteisiä toimintaperiaatteita.

  • Nettivihje vastaanottaa vihjeitä laittomaksi epäiltyyn aineistoon tai toimintaan viittaavista sivustoista, erityisesti lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyen.
  • Vihjeen voi lähettää vihjelomakkeella nimettömästi ilman, että lähettäjän tietoja selvitetään.
  • Vihjeet käsitellään mahdollisuuksien mukaan 48 tunnin sisällä niiden saapumisesta. Vihjeessä ilmoitettu www-sivu avataan ja arvioidaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Nettivihje tarkistaa ainoastaan julkisilla www-sivuilla olevan materiaalin. Vertaisverkostoissa jaettavaa tai kirjautumista edellyttävillä sivuilla sijaitsevaa aineistoa ei tarkisteta, vaan näitä koskeva tieto välitetään poliisille.
  • Laitonta aineistoa sisältävien sivujen alkuperämaa selvitetään.
  • Kaikesta Suomessa ylläpidettävästä tai Suomeen liittyvästä mahdollisesti laittomasta aineistosta tai toiminnasta välitetään tieto Keskusrikospoliisille.
  • Kaikista lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia sisältävistä sivustoista välitetään tieto Keskusrikospoliisille sekä aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE -verkostoon kuuluvalle Hotlinelle.
  • Omalla nimellä ja yhteystiedoilla varustettuihin kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.
  • Vihjeeseen mahdollisesti liitettyjä lähettäjän henkilöllisyyttä koskevia tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei vihjeessä ilmoitettujen tietojen perusteella synny lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle.
  • Nettivihje toimii itse myös nimettömästi, lähetettäviin viesteihin ei liitetä käsittelijän nimeä.