Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvästä laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria. 

Ilmoita alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalisesta houkuttelusta digitaalisessa mediassa (Grooming)

Ilmoita lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista (niin sanottua lapsipornoa)

Nuori tai huoltaja ilmoita jos alaikäisen alastonkuva tai video on lähtenyt kiertämään internetissä

Ilmoita kaupallisesta lasten seksuaalisesta riistosta (ihmiskauppa)

Turvallisesti verkossa

Netissä tapahtuvaa seksuaalirikollisuutta ei pidä sietää. Digitaalisissa kanavissa tapahtuva lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta voi näyttäytyä esimerkiksi asiattomien linkkien, videoiden ja viestien lähettelynä, tai alaikäisen alastonkuvien tallentamisena ja levittämisenä. Tiedosta riskit ja muista olla #TurvallisestiVerkossa.

Turvataidot vanhemmille ja nuorille

Miten Nettivihje toimii?

Nettivihjeen kautta vastaanotetaan tuhansia vihjeitä vuosittain. Kuka tahansa voi jättää nimettömän ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja jokainen vihje tarkistetaan. Kaikki laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Koska suurin osa aineistosta sijaitsee ulkomaisilla sivuilla, olemme tiivis osa kansainvälistä INHOPE-verkostoa (International Association of Internet Hotlines). INHOPE-verkostoon kuuluu 51 vihjepalvelua 45 eri maassa (3/2016). Verkoston tavoitteena on edistää lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvän laittoman kuvamateriaalin poistamista verkossa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lue täältä Inhopen vuosiraportti 2017.

 

Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta aineistosta INHOPE – verkoston jäsenelle siihen maahan, jossa laiton aineisto sijaitsee sekä Suomessa Keskusrikospoliisille.

Kuinka vihjeet käsitellään?

Nettivihjeeseen tulevien vihjeiden käsittelyssä noudatetaan Suomen lakia sekä INHOPE – verkoston yhteisiä toimintaperiaatteita.

  • Nettivihje vastaanottaa vihjeitä laittomaksi epäiltyyn aineistoon tai toimintaan viittaavista sivustoista, erityisesti lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyen.
  • Vihjeen voi lähettää nimettömästi ilman, että lähettäjän tietoja selvitetään.
  • Laittomaksi epäiltyä aineistoa koskevat vihjeet toimitetaan vihjelomakkeella.
  • Vihjeet käsitellään mahdollisuuksien mukaan 48 tunnin sisällä niiden saapumisesta. Vihjeessä ilmoitettu www-sivu avataan ja arvioidaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Nettivihje tarkistaa ainoastaan julkisilla www-sivuilla olevan materiaalin. Vertaisverkostoissa jaettavaa tai kirjautumista edellyttävillä sivuilla sijaitsevaa aineistoa ei tarkisteta, vaan näitä koskeva tieto välitetään poliisille.
  • Laitonta aineistoa sisältävien sivujen alkuperämaa selvitetään.
  • Kaikesta Suomessa ylläpidettävästä tai Suomeen liittyvästä mahdollisesti laittomasta aineistosta tai toiminnasta välitetään tieto Keskusrikospoliisille.
  • Kaikista lasten seksuaalista kaltoinkohtelua esittävää kuvamateriaalia sisältävistä sivustoista välitetään tieto Keskusrikospoliisille sekä aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE -verkostoon kuuluvalle Hotlinelle.
  • Omalla nimellä ja yhteystiedoilla varustettuihin kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.
  • Vihjeeseen mahdollisesti liitettyjä lähettäjän henkilöllisyyttä koskevia tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei vihjeessä ilmoitettujen tietojen perusteella synny lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle.
  • Nettivihje toimii itse myös nimettömästi, lähetettäviin viesteihin ei liitetä käsittelijän nimeä.

Project Arachnid

Project Arachnid on tietokoneohjelma, joka uusinta teknologiaa käyttäen löytää laitonta kuvamateriaalia lapsiin kohdistuneesta seksuaaliväkivallasta.

EU_logo_FI