Lapsiystävällisessä tilassa tuetaan turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään

Lapsiystävällinen tila on kansainvälinen toimintakonsepti, jota käytetään erityisesti humanitaarisista kriiseistä kärsivien lasten kohtaamiseen ja tukemiseen eri puolilla maailmaa. Sen tarkoitus on muun muassa tukea ja edistää lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista. Pelastakaa Lapset toi viime syksynä konseptin ensimmäistä kertaa Suomeen, ja sitä toteutetaan vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijalasten keskuudessa.

Vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijalasten arki on täynnä epävarmuutta. He ovat menettäneet kodin ja tutun elinympäristön, ystäviään ja perheenjäseniään. Lapset ovat kulkeneet perheidensä mukana pitkän matkan, ja turvapaikkapäätöksen saamisessa saattaa kestää kauan. Osa käännytetään takaisin. Myös odotusaikana lapset tarvitsevat jatkuvuutta, turvaa ja mahdollisuuden kehittyä.

Lapsiystävällinen tila auttaa lasta luomaan ennakoitavaa arkea. Se on paikka, jonne lapsi voi tulla tekemään lapsille ominaisia asioita, kuten pelaamaan, leikkimään ja askartelemaan, jossa lapsella on turvallisten aikuisten ohjauksessa mahdollisuus oppia uutta ja tavata muita lapsia. Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus purkaa turvallisessa ympäristössä olotilojaan, antaa heille uskoa tulevaan ja auttaa perheitä selviämään vaikeimman yli. Samalla se vahvistaa lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta.

Lapsiystävällinen tila -toimintaa suunnittelevat ja ohjaavat Pelastakaa Lasten työntekijät ja toimintaan koulutetut vapaaehtoiset, joilla on kyky kohdata lapsi ja kuunnella häntä. Toimintaa rahoitetaan Iso-Britannian Pelastakaa Lasten ja yksityislahjoittajien tuella. Sitä toteutetaan Suomen Punaisen Ristin ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa Kiteellä, Kemijärvellä sekä valtion ylläpitämässä keskuksessa Oulussa.

Lisätietoja:

Jenni Häikiö
projektivastaava (vapaaehtoistoiminta, toiminnan sisällöt)
050 432 1076

Eveliina Viitanen
projektivastaava (hallinnointi, viestintä ja vaikuttaminen)
050 911 9295