Pelastakaa Lapset tukee Suomesta turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään

Pelastakaa Lasten perustama Onnelan perheryhmäkoti Oulussa tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa yksin ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille alaikäisille lapsille ja nuorille.

Lahden, Oulun, Kemijärven ja Kiteen vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistetään muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Sitä toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa olemme aloittaneet perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Haemme heille sijaisvanhempia Etelä- ja Länsi-Suomen aluetoimistojen alueella.

Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa on Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke, jota toteutetaan ajalla lokakuu 2015 – syyskuu 2016. Hankkeessa toimitaan ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa ja tuodaan esiin heidän kokemustietoaan vastaanottovaiheesta Suomessa.