Pelastakaa Lapset tukee monimuotoisesti Suomesta turvapaikkaa hakevia lapsia ja heidän perheitään.

Pelastakaa Lasten perustama Onnelan perheryhmäkoti Oulussa tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa yksin ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille alaikäisille lapsille ja nuorille.

Finnsin tukiasuntola on 38-paikkainen kotoutumislain mukaista tuettua asumista tarjoava yksikkö yksin ilman huoltajaa tulleille alaikäisille ja jälkihuolto-ikäisille oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijanuorille. Yksikkö sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Espoossa.

Oulun ja Kiteen vastaanottokeskuksiin perustetuissa Lapsiystävällisissä tiloissa tuetaan lapsia ja heidän perheitään lapsille suunnatun toiminnan avulla selviytymään vastaanottovaiheen yli. Toiminnan kautta edistetään muun muassa lasten psykososiaalista hyvinvointia ja aiemmista kokemuksista toipumista.  Sitä toteutetaan pääosin koulutettujen vapaaehtoisten voimin, hae mukaan vapaaehtoiseksi täällä.

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa -hankkeessa olemme aloittaneet perhehoidon kehittämisen yksin maahan saapuneille lapsille ja nuorille. Haemme heille sijaisvanhempia Etelä- ja Länsi-Suomen aluetoimistojen alueella.

Etsimme myös tukihenkilöitä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille Länsi-Suomen aluetoimiston alueella.

Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa on Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittama hanke, jota toteutettin ajalla lokakuu 2015 – syyskuu 2016. Hankkeessa toimitaan ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa ja tuodaan esiin heidän kokemustietoaan vastaanottovaiheesta Suomessa.