Otanvastuun.fi -verkkosivusto on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä oma-apu aineisto, joka tarjoaa tietoa alaikäisiin kohdistuvasta laittomasta seksuaalisesta toiminnasta verkossa ja tämän mahdollisista seurauksista. Sivusto haastaa pohtimaan  alaikäisiin verkossa kohdistuvan seksuaalisen toiminnan seurauksia ja tarjoaa välineitä oman haitallisen toiminnan hallitsemiseksi. Sivusto kannustaa myös pohtimaan omaa elämää sekä sitä, kuinka itselle tärkeitä asioita voi tavoitella ei-haitallisilla tavoilla.

www.otanvastuun.fi

Kenelle sivusto on suunnattu?

Jos olet huolissasi omasta alaikäisiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksestasi, ajattelustasi, tunteistasi tai toiminnastasi, kannattaa sinun tutustua Otanvastuun – sivustoon. Voit myös suositella sivustoa muille, joiden epäilet hyötyvän aineistosta.

Otanvastuun – sivusto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta alaikäisiin liittyvästä seksuaalisesta kiinnostuksesta, ajattelusta, tuntemuksista, tai toiminnasta. Sivustosta hyötyvät henkilöt, jotka tuntevat ensisijaista seksuaalista kiinnostusta lapsiin tai nuoriin.

Lisäksi sivustolta saa tärkeä tietoa myös eri alojen ammattilaiset, jotka kohtaavat lapsia sekä aikuisia työssään.

Miksi olemme tehneet verkkosivuston?

Otanvastuun – verkkosivuston tavoite on ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvaa laitonta ja haitallista seksuaalista toimintaa. Sivusto haastaa käyttäjiä pohtimaan oman toiminnan mahdollisia seurauksia ja haastaa vastuunottoon sekä etsimään ei-haitallisia tapoja itselle tärkeiden asioiden saavuttamiseksi.

Otanvastuun – verkkoaineisto pohjautuu englanninkieliseen croga.org -oma-apu aineistoon  joka on muokattu suomalaiseen kontekstiin sopivaksi. Suomessa aineiston kehittämiseen on saatu asiantuntija-apua seuraavilta tahoilta: HUS Lasten ja Nuorten Oikeuspsykiatrian Osaamiskeskus, Riihimäen Vankila, Rikosseuraamuslaitos / Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Sexpo- Säätiö ja Väestöliitto.

Otanvastuun.fi voitti 2015 Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jossa  etsittiin hankkeita, jotka ehkäisevät esimerkiksi tietomurtoja, petoksia tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa.