Meille on tärkeää, että lasten asema, osallisuus ja oikeudet digitaalisen median ympäristöissä turvataan. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen verkossa.

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö ylläpitää Nettivihje-verkkopalvelua, jonka kautta voi ilmiantaa lasten seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää kuvamateriaalia tai toimintaa. Käsittelemme vuosittain tuhansia vihjeitä. Lisäksi koulutamme ja tuotamme materiaaleja, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja lisätä kykyä tunnistaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja sen muotoja verkossa. Vahvistamme ammattilaisten kykyä ottaa asia puheeksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Kehitämme lisäksi digitaalisen nuorisotoiminnan muotoja verkkonuorisotalo Netarissa. Työn tavoitteena on tukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia digitaalisissa ympäristöissä.


Tilaa tästä Lapset ja Digitaalinen media -yksikön uutiskirje. Maksuton uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa.


Kansainvälinen yhteistyö

Pelastakaa Lapset ry on mukana FISIC (The Finnish Safer Internet Centre) -hankkeessa. FISIC on Euroopan komission Safer Internet ohjelmaan kuuluva kansallinen yhteisprojekti, jossa on mukana järjestömme lisäksi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Pelastakaa Lapset vastaa projektissa Hotline –toiminnosta, eli Nettivihjeestä sekä teemaan liittyvän ennaltaehkäisevän koulutusmateriaalin tuotannosta ja kehittämistyöstä.  Lue lisää FISICistä.

Pelastakaa Lapset on myös osa eNACSO –verkostoa, joka koostuu eurooppalaisista lapsen oikeuksien näkökulmasta nettiturvallisuustyötä tekevistä organisaatioista. Verkosto tekee vaikuttamis- ja tiedotustyötä ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista digitaalisessa mediassa.

Toimintaa nuorille

Lapset ja digitaalinen media -yksikkö tuottaa nuorille toimintaa verkossa. Työn tavoitteena on tukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia. Vuosittain kohtaamme kymmeniä tuhansia nuoria verkossa ja koulutamme verkkovapaaehtoisia, jotka toimivat nuorten kanssa digitaalisissa ympäristöissä. Tutustu tästä nuorisotoimintaamme tarkemmin.

Toimintaamme rahoittavat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Wihuri Säätiö, RAY ja EU.