Etelä-Suomen palveluihimme kuuluvat kotiin tehtävä perhekuntoutus, tehostettu perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö sekä nuorten itsenäistymisen tuki. Kotiin tehtävä perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Jakson aikana harjoitellaan mm. lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytämistä. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta vältytään. Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Työntukenamme on säännölliset psykiatrian konsultaatiot ja työnohjaus.

Palveluun ohjaudutaan kunnan vastuusosiaalityöntekijän kautta. Asiakkaan vastuusosiaalityöntekijä tilaa palvelua Pelastakaa Lapsilta, olemalla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse kotiin tehtävän perhekuntoutuksen perheohjaajiin tai ammatillisen tukihenkilötoiminnan ohjaajiin.

Työskentely alkaa aina aloitusneuvottelulla, jossa on paikalla asiakkaan ja perheen lisäksi vastuusosiaaliyöntekijä, Pelastakaa Lasten nimetyt työntekijät sekä muut mahdolliset yhteistyötahot.

Ota yhteyttä

Minna Jantunen
Tiimivastaava (Kotiin tehtävät palvelut)
minna.jantunen@pelastakaalapset.fi
puh. 050 476 9248