Yhdessä lasten tueksi – vastaanotosta kotoutumiseen 2017-2019

Hankkeen tavoitteet

  • Edistää turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia vastaanottokeskuksissa järjestettävän Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta.
  • Tukee turvapaikanhakija- ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista perhekerhotoiminnan kautta.
  • Mallintaa Lapsiystävällinen tila -toimintamallia ja kehittää Lapsen kohtaaminen kriisitilanteissa -koulutuskokonaisuutta, sekä näiden kautta tukee lapsen oikeuksien toteutumista kansallisissa kriisitilanteissa.

Lapsiystävällinen tila -toiminta

Vastaanottokeskuksissa toteutettava Lapsiystävällinen tila -toiminta tukee turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia. Lapsiystävällinen tila on kansainvälinen toimintamalli, joka tuo turvallisuutta ja säännönmukaisuutta ja tarjoaa mielekästä tekemistä poikkeuksellisissa olosuhteissa elävien lasten arkeen. Lapsiystävällisessä tilassa lapsi voi leikkiä, tavata muita lapsia ja kehittyä ikätasoisesti turvallisten aikuisten ohjauksessa. Suomessa Lapsiystävällinen tila -toimintaa järjestetään Oulun ja Helsingin vastaanottokeskuksissa.

Perhekerhot

Perhekerhot edistävät turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän vanhempiensa kotoutumista Suomeen. Kerhot mahdollistavat luontevien kontaktien syntymisen suomalaisiin ja tiedon saannin suomalaisista palveluista ja käytänteistä. Toiminnalla vahvistetaan myös lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta. Perhekerhotoimintaa on tällä hetkellä Joensuussa. Vastaavanlainen toiminta käynnistyy Helsingissä toukokuussa 2019.

Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutus ja Lapsiystävällinen tila -toimintamalli

Yhdessä lasten tueksi -hankkeessa kehitetään vuoden 2019 aikana järjestöjen ja vapaaehtoisten sekä viranomaisten tueksi Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutusta, jossa käsitellään lasten kanssa toimimista kriisi- ja häiriötilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää toimijat lapsen oikeuksiin ja suojelemiseen poikkeuksellisissa oloissa sekä antaa työkaluja lapsen kohtaamiseen ja turvallisen aikuisen roolissa toimimiseen.

Lisäksi hankkeessa mallinnetaan Lapsiystävällinen tila -toimintaa suomalaiseen ympäristöön sopivaksi kriisivastausmalliksi. Toimintamallia testataan hankkeen aikana valmiuskeskuksissa, vastaanottotoiminnassa sekä Pelastakaa Lasten Perheentaloilla.

Miten mukaan toimintaan?

Lapsiystävälliset tilat ja perhekerhot tarvitsevat jatkuvasi uusia vapaaehtoisia toimiakseen. Vapaaehtoisilta edellytetään 18 vuoden ikää ja sitoutumista Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin. Järjestämme säännöllisesti vapaaehtoisvalmennuksia Oulussa, Joensuussa ja Helsingissä. Lisäksi kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja tarkistamme hakijoiden rikostaustan. Tule mukaan tärkeään toimintaan!