Hankkeen tarkoitus & toteutus

RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja radikalisoitumista.

Radikalisoitumisen ja ääriajattelun tunnistamiseksi ja paremman ymmärryksen saavuttamiseksi hankkeessa analysoidaan ilmiötä verkossa empiirisen aineiston pohjalta. Aineistoa kerätään crawler-työkalulla ja analysoidaan järjestelmällisesti. Selvitystyötä tehdään pitkin vuotta 2019, ja sen satoa julkaistaan tämän sivun Ajankohtaista-osiossa sekä postituslistalla ympäri vuoden.

Radikalisoitumista pyritään ehkäisemään kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia puuttumaan radikalisoitumiseen ja muuhun ääriajatteluun. Hanke järjestää syksyllä 2019 nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattuja koulutuksia radikalisoitumisesta ja ääriajattelusta sekä niihin puuttumisesta ympäri Suomen. Koulutuksista viestitään tällä sivulla sekä hankkeen postituslistalla. Pilottikoulutus nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille järjestettiin Helsingissä 1.11.2018, ja sen taltioinnin voit katsoa täältä. Hanke tuottaa syksyllä 2019 ammattilaisten kouluttamiseksi myös videon.

Hanke toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön sekä Kirkon Ulkomaanavun Reach Out -toiminnon kanssa. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Euroopan komission Radicalisation Awareness Networkin, ruotsalaisen Fryshusetin, hollantilaisen RadarAdviesin ja ranskalaisten CNAF:n ja Askorian kanssa. Hanke on OKM:n rahoittama ja kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Radikalisoituminen & ääriajattelu

Kaikki radikaali ajattelu ei ole väkivaltaista; se voi myös olla yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima. Olennaista hankkeen tarkastelemassa radikalisoitumisessa ja ääriajattelussa on ihmisoikeuksien (ml. lapsen oikeuksien) loukkaaminen, esimerkiksi valmius väkivallan käyttöön. Hanke tarkastelee uskonnolla perusteltua ääriajattelua, äärimmäisiä poliittisia ryhmiä sekä erilaisia radikaaleja vaihtoehtoliikkeitä. Hanke käsittelee radikalisoitumista prosessina, joka voi johtaa valmiuteen käyttää väkivaltaa tai hyväksyä sen käyttö jotakin ihmisryhmää kohtaan. Ääriajattelun (englanniksi extremist thinking) hanke käsittää ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian vastaisena, mustavalkoisena ja moninaisuutta vastustavana ajatusmaailmana.

Radikalisoituminen ja ääriajattelu verkossa vaikuttavat nuoriin monilla tasoilla. Nuoret esimerkiksi altistuvat radikaalien liikkeiden viestinnälle ja ovat kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia, erityisesti verkossa. Esimerkiksi vihapuhetta voi pitää muun muassa ääriajattelun ilmentymänä, ja se vaikuttaa kohteidensa turvallisuuden tunteeseen ja aiheuttaa pelkoa. Siten se myös toisintaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa: turvattomuutta kokevan nuoren mahdollisuudet yhteiskuntaan osallistumiseen ovat huonommat kuin muiden.

Radikalisoituminen verkossa

Hanke keskittyy varsinkin verkossa ilmenevään radikaaliin ajatteluun. On tutkimuksellista näyttöä, että verkko tarjoaa enemmän mahdollisuuksia radikalisoitua ja toimii kaikukammiona, jossa omille radikaaleille ajatuksilleen saa helposti vastakaikua. Tutkijoiden mukaan verkossa myös esimerkiksi rakennetaan “puhdasta” identiteettiä radikaalille ryhmälle, mikä voi myötävaikuttaa radikalisoitumiseen ja ryhmään kiinnittymiseen. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että verkko saa erilaisten liikkeiden jäsenet tuntemaan, että liike on suurempi kuin se oikeasti on. Nykyajan kommunikaatiovälineenä verkko myös mahdollistaa ensimmäiset yhteydenotot ja muunkin yhteydenpidon radikaaliin liikkeeseen. Toisaalta näyttöä ei ole esimerkiksi siitä, että verkko itsessään riittäisi radikalisoimaan ketään ilman kontaktia toisiin ihmisiin. Sen ei ole myöskään todettu nopeuttavan radikalisoitumista prosessina.

Fokus nuorisotyössä

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus havaita ja puuttua nuorten ääriajatteluun. Nuorisotyö voi ehkäistä ääriajattelua ja radikalisoitumista kasvattamalla nuorten resilienssiä sitä kohtaan. Se voi esimerkiksi tukea nuoria haastavissa tilanteissa, opettaa heille medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua, tarjota turvallisia tiloja keskustelulle ja antaa nuorille eväitä yhteiskuntaan osallistumisen tueksi. Tärkeää on, että nuorisotyöntekijöillä on myös osaamista ja välineitä tunnistaa radikalisoituminen tai ääriajattelu ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista: tähän hanke pyrkii aikaansaamaan muutosta.

Haluatko saada sähköpostiisi tietoa RadicalWeb-hankkeen kuulumisista? Liity hankkeen postituslistalle tästä!

Hanketta rahoittaa: