• Perhekaveritoiminta
 • Ryhmät
 • Nuorten kesätoiminta

1. Perhekaveritoiminta

Sijaisperheiden tukihenkilöt tai tuttavallisemmin perhekaverit ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilö tapaa perhettä tai lasta 1-3 kertaa kuukaudessa, yleensä muutaman tunnin kerrallaan.

Perhekaveritoiminta on perheen tarpeista lähtevää: sijaisperhe itse määrittelee, minkälaista tukea tarvitsee, mutta vapaaehtoinenkin voi esittää toiveita toiminnan suhteen.

Esimerkkejä tehtävistä, joissa sijaisperheen tukihenkilö voi toimia:

 • lapsen tai nuoren aikuinen kaveri
 • apu kotiaskareissa
 • lasten kanssa puuhailu -> vapaahetki vanhemmille
 • harrastuskaveri
 • tuki läksyissä
 • varamummo tai –vaari
 • juttukaveri vanhemmille

Kaikki tukihenkilöt haastatellaan ja valmennetaan toimintaan. Pyydämme tukihenkilöiltä sitoutumista tukihenkilösuhteeseen vähintään vuoden ajaksi.

Lue lisää:

2. Ryhmät

PePPi-hankkeen järjestämissä tai tukemissa ryhmissä on kokoontunut niin sijaisvanhempia, lapsia kuin nuoriakin.

Aikuisten ryhmät

Sijaisvanhemmat ovat hankkeen aikana aktivoituneet perustamaan erilaisia pienryhmiä.

Erilaisia vapaaehtoisten vetämiä sijaisvanhempien pienryhmiä ovat olleet äitiryhmät, isäryhmät, erityistarpeisten lasten sijaisvanhempien ryhmä ja sukulaissijaisvanhempien ryhmä.

Aikuisten ryhmistä toimintaansa jatkavat edelleen

 • Keski-Suomi: Saarijärven isäryhmä
 • Pohjois-Karjala: Äitien ja isien kohtaavat tapaamiset
 • Uusimaa: Helsingin Käpylässä ja Vantaan Seutulassa kokoontuvat sijaisisien pienryhmät sekä Käpylässä toimiva sukulaissijaisvanhempien ryhmä

Lasten ja nuorten ryhmät

Aikuisten ryhmien rinnalla kokoontuneisiin lasten ryhmiin ovat osallistuneet sijaisperheiden lapsista sekä sijoitetut lapset että sijaissisarukset. Näin esim. sijaisvanhempien osallistuminen pienryhmiin, koulutuksiin ja kokouksiin yhdessä puolison kanssa on tehty mahdolliseksi.

Lasten ja nuorten ryhmät ovat olleet toiminnallisia, niissä on mm. leikitty, pelattu ja askarreltu. Tarkoitus on ollut tarjota lapsille ja nuorille hyviä hetkiä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lapset ja nuoret ovat halutessaan voineet jakaa turvallisesti kokemuksiaan elämästä ennen sijaisperheeseen muuttoa tai sen jälkeen. Tärkeintä on kuitenkin ollut tavallinen yhdessä oleminen ja tekeminen.

Joensuussa PePPi -hanke järjesti nuorille kesätoimintaa. Kesätoiminnassa nuoret pääsivät harjoittelemaan työelämätaitojaan ja suunnittelemaan itse erilaisia aktiviteetteja lapsille.

3. Toimintapäivät

PePPi-hanke järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia toiminnallisia päiviä lapsiperheille.

Pohjois-Karjalassa järjestetyt sirkustyöpajat syntyivät sijaisperheiden toiveesta kokeilla erilaisia harrastustoimintoja. Sirkustyöpajoissa haluttiin tarjota koko perheelle mukavaa yhdessä tekemistä ja kokemus erilaisista sirkuksen muodoista. Sirkustyöpajat saivat paljon positiivista palautetta, ja niille toivottiinkin jatkoa esimerkiksi leirin muodossa.

Järjestöyhteistyönä PePPi-hankkeen ja Sininauhaliiton Vihreä veräjä -hankkeen kanssa toteutettiin useita luontotoimintapäiviä sijaisperheille. Lue täältä Korkeasaaressa järjestetystä tukihenkilöiden ja sijaisperheiden yhteisestä toimintapäivästä.

Luontotoimintapäivistä koostettiin opas luontotoimintapäivän järjestämiseen, joka on ladattavissa täältä. Oppaasta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet päivän suunnitteluun ja toteutukseen sekä ideoita luontotoiminnan ja -retkien järjestämiseen.