Lapsen etu ja perheentalomalli –hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  • Vahvistaa lapsenoikeusperustaista ajattelua ja edistää lasten osallisuuden menetelmien käyttöönottoa maakunnassa yhdessä LAPE verkoston kanssa. Tavoitteeseen pyritään seuraavin toimenpitein:
  1. koota yhteen lapsen osallisuuden menetelmiä, raportoida sekä raportin levittäminen koko maakunnan alueelle
  2. Järjestää neljä työpajaa lapsenoikeusperustaisesta ajattelusta ja lasten osallisuudesta
  3. kartoittaa tarvetta lapsiasianeuvostosta ja lapsiasiaryhmistä ja kehittää niiden perustamista perhekeskusten yhteyteen
  • Toteuttaa kaksi Perheentalo-tyyppisen toiminnan tarvekartoitusta (Siilinjärvi ja Varkaus), etsiä hankehallinnoija sekä avustaa hankehakemuksen laadinnassa.

Hankkeen kesto 1.10.2017 -31.7.2018. Lapsen etu ja perheentalomalli –hanke on osa YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jossa hallinnoijana toimii Pohjois-Savon liitto. Osahanke toimii Kuopion ja Iisalmen Perheentalojen yhteydessä ja sitä hallinnoi Pelastakaa Lapset ry.