Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi -hankkeessa on kehitetty uusia lapsiperheiden tukimuotoja tukiperheen odotusajalle sekä tukiperhetoiminnan rinnalle. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on alkanut Läheltä tueksi -hankkeessa Keski-Suomen aluetoimiston alueella vuonna 2014 ja laajenee vuoden 2017 aikana muihin Pelastakaa Lasten aluetoimistoihin.

Ryhmätoiminnan lähtökohta on Green Care –ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti. Ryhmätoimintaa toteuttavat maaseudulla tai luontoympäristössä toimivat yrittäjät. Ryhmätoiminnan vastuuohjaajalla on sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammatillinen koulutustausta sekä ammattitaitoa Green Care toiminnan toteuttamiseen.

Katso esittelyvideo toiminnasta:

Tavoitteet

 • Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
 • Yhteisöllisyys
 • Vertaisuus
 • Myönteiset kokemukset
 • Sosiaaliset-, vuorovaikutus ja tunne-taidot. Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
 • Mallioppiminen.
  Lapsen ja vanhemman välinen suhde
 • Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalle
 • Koko perheen tuki
 • Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle.

Kenelle?

Kouluikäisille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisestä ohjatusta monipuolisesta toiminnasta ja luonnosta. Ryhmässä viihtyville ja kaveriseuraa toivoville. Lapsille, joiden läheisten ihmisten ja kasvuympäristön tuki ei ole riittävää tai mahdollista. Erityistä tukea ja ammatillisen aikuisen ohjausta tarvitseville lapsille, jotka tarvitsevat säännöllisiä rutiineja ja ohjattua toimintaa. Lapsille, joille ammatilliseen keskusteluun perustuva tuki ei ole riittävää tai ei toimi, jolloin toiminnallisuus, eläimet ja luonto saattavat toimia paremmin.

Jokainen ryhmä on teemoitettu ryhmätoimijan toimintaympäristön ja erityisosaamisen mukaan, joten ryhmäpaikkoja voi hakea lasten mielenkiinnon kohteiden sekä lasten tarpeiden perusteella.

Yhteistyöstä

Ryhmien koonti, toiminnan tuki ja seuranta on Pelastakaa Lasten aluetoimistojen työntekijöiden vastuulla. Ryhmätoimijat vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Pelastakaa Lasten työntekijät valmentavat ryhmätoimijat ja tekevät tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan toiminnan aikana. Kaikkia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus ja toimintaa toteutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Pelastakaa Lasten työntekijät ovat ryhmätoiminnan aikana säännöllisesti yhteydessä lapsen perheeseen ja tarvittaessa kunnan sosiaalityöntekijään.